Levande Verkstads pedagogutbildning

En utbildning för hand, tanke & känsla

Om kursen

I Levande Verkstad (LV) får du möjlighet att släppa loss den skapande förmåga som alla besitter. Du får experimentera och utveckla din kreativitet individuellt och i grupp. Med lust och fantasi skapar vi i olika två- och tredimensionella material som till exempel färg, form, återbruk, naturmaterial, textil, lera, gips, trä, digitala tekniker i foto och film samt kreativt skrivande. På pedagogutbildningen lär du dig att leda grupper utifrån Levande Verkstads metod och pedagogik.

Utbildningen passar dig som vill utveckla dina ledaregenskaper och ditt personliga, kreativa uttryck. Du brinner för skapandets olika möjligheter och för att få andra att utveckla sin kreativitet. Du tycker också att det är spännande med gruppdynamik och ser betydelsen av grupprocessen för individens möjlighet till utveckling. Du uppskattar en blandning av både teoretiska och praktiska moment.

Utbildningens första år

Under första året ligger fokus på att deltagarna själva ska uppleva och reflektera kring Levande Verkstad genom olika övningar, material, teman och tekniker. Reflektionen rör sig också kring det pedagogiska utifrån en blivande ledarroll. Vi arbetar med litteratur kring kreativitet, pedagogik, gruppdynamik och skapande, och bearbetar den i både ord och bild. Mot slutet av första året jobbar vi med utställningsteknik och bygger en utställning då skolan har Öppet Hus.

Du genomför också en kortare praktik för att börja samla ledarerfarenheter som LV-pedagog.

Utbildningens andra år

Andra året kommer du att fördjupa dig ytterligare i olika material och tekniker. En del material återkommer från år ett, men det tillkommer en del nya material under år två. Ledarskap och pedagogik får ett större fokus det här året och du kommer ha längre praktikperioder samt planera och genomföra ett eget projekt. Du läser också fördjupande litteratur som du reflekterar kring på olika sätt. Vi avslutar det andra året med ännu en utställning under skolans Öppet Hus samt en gemensam resa.

År två – alternativ studieform

För att möta upp förfrågan om vidareutbildning från många pedagoger erbjuder vi också en alternativ studieform. Du som redan har en annan pedagogutbildning har möjlighet att studera andra året halvfart på distans efter första årets heltidsstudier. Du behöver då ha en eller flera praktikgrupper som du jobbar i under året för att skaffa dig erfarenheter som LV-pedagog. Utbildningen sker i huvudsak digitalt med övriga deltagare och lärarna som pedagogiska bollplank. Vi träffas även två dagar vid fyra till fem olika tillfällen under varje termin då vi har materialfördjupningar.

Bildpedagogik på Högskolan i Gävle

I samarbete med Högskolan i Gävle kan du som har högskolebehörighet under andra året läsa Bildpedagogik A (30 hp). Du gör då de praktiska momenten hos oss och de teoretiska mot Gävle. Denna möjlighet ges både de som läser heltid och de som går distansvarianten.

Vem kan söka till utbildningen?

Vi ser gärna att du som söker har utbildning i pedagogiskt, socialt eller konstnärligt arbete och arbetslivserfarenhet av att leda grupper.

För att läsa andra året på deltid kräver vi att du redan har en pedagogutbildning, har slutfört första året på kursen hos oss samt en eller flera grupper att göra praktik i. Har du en pedagogutbildning kan du givetvis välja att läsa två år på heltid.

Högskolebehörighet krävs för Bildpedagogik A.

Läs mer

Levande Verkstads historia

Levande Verkstads metod

  • En dag ska alla människor delta i skapande verksamheter. Man kommer att förstå, att det inte är ett privilegium för några få – utan en nödvändighet för alla.Adelyne Cross-Eriksson

KursinfoKursinfo

Kursstart: 2020-08-24
Kurslängd: 2 år.
Studietakt: Heltid.
Du som är utbildad pedagog kan välja att läsa andra året på deltid.
Studienivå: Eftergymnasial nivå.
Pris: Du betalar 4000 kr i materialavgift per termin. I materialavgiften ingår utöver material även kostnader för studiebesök, utställningar, litteratur och en gemensam resa.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad. Det betyder att du kan söka pengar från CSN för att läsa kursen.

Ansök Ansökan

Ansökan till höstterminen öppnas inom kort.

KontaktKontaktuppgifter

Om du har frågor om kursen, kontakta administrationen

E-post: info@sodrastockholm.se
Telefon: 08-465 06 650