Levande Verkstads pedagogutbildning

En bildpedagogisk yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor och utvecklas som ledare, pedagog och i ditt eget skapande. Levande Verkstad är en pedagogik för hand, tanke och känsla.

Om kursen

I Levande Verkstad får du möjlighet att släppa loss den skapande förmåga som alla besitter. Du får experimentera och utveckla din kreativitet individuellt och i grupp. Med lust och fantasi skapar vi i olika två- och tredimensionella material som till exempel färg, form, återbruk, naturmaterial, textil, lera, gips, trä men även text, drama, rörelse och digitala tekniker för bild- och filmframställning. På pedagogutbildningen lär du dig att leda grupper i konstnärliga processer utifrån Levande Verkstads metoder och pedagogiska förhållningssätt. Hållbarhet i material, miljö, samhälle och människor går som en tråd genom utbildningen. Vi blickar ut i samhället genom tematik, resor, utställningar och studiebesök.

Utbildningen passar dig som vill utveckla dina ledaregenskaper och ditt personliga, kreativa och konstnärliga uttryck. Du brinner för skapandets olika möjligheter och för att få andra att utveckla sin kreativitet. Du tycker också att det är spännande med gruppdynamik och ser betydelsen av grupprocessen för individens möjlighet till utveckling. Här använder vi bland annat drama som ett redskap. Du uppskattar en blandning av både teoretiska och praktiska moment.

Utbildningens första år

Termin 1

Under första terminen ligger fokus på att skapa en trygg grupp och uppleva Levande Verkstad genom olika övningar, material, teman och tekniker. Vi jobbar flödigt och undersökande med utgångspunkt i vår förmåga till gestaltande uttryck och lekfullhet. Samtal och reflektioner rör sig också kring det pedagogiska utifrån din blivande ledarroll. Vi arbetar med litteratur kring Levande Verkstads historia, kreativitet och skapande och bearbetar den i både ord och bild. Under terminen får du prova att leda andra på skolan.

Termin 2

Utöver fler material, tekniker och teman så börjar vi lägga mer fokus på ledarskap på olika sätt. Det kan vara att leda morgonsamlingar och andra deltagare på skolan samt att delta i något planeringsarbete av ett materialområde tillsammans med någon av lärarna. Litteraturen rör sig kring pedagogik, ledarskap och gruppdynamik. Nu får du också genomföra en lite längre praktikperiod på några veckor utanför skolan. Mot slutet av första året arbetar vi med utställningsteknik och bygger en utställning under skolans Öppet Hus.

Utbildningens andra år

Termin 3

En del material återkommer från år ett och fördjupas, andra tillkommer. Den här terminen blir det ytterligare några veckors praktik och vi lägger större fokus på bildpedagogiska teorier och förhållningssätt. Vad finns det för forskning på området? Vi jobbar med visuell kommunikation och teorier kring konst. Genom LAV – Lära Av Varandra får du dela kunskaper och prova idéer med gruppen.  

Termin 4

Nu börjar vi med en tydligare riktning framåt genom Kompassen – en framtidsfokuserad projektplanering som hjälper dig mot dina framtida mål. Den avslutande terminen läggs ett större fokus på projektarbeten inom konst och inför din roll som LV-pedagog. Under er andra Öppet Hus-utställning jobbar vi vidare med utställningsteknik och synliggörande av dig som LV-pedagog. 

År två – alternativ studieform

Till dig som redan har en pedagogutbildning erbjuder vi en alternativ studieform under det andra året. När du läst första året på heltid har du möjlighet att läsa andra året på distans, halvfart. Förutsättningen är att du har tillgång till en eller flera grupper som du jobbar med under året för att fördjupa dina erfarenheter som LV-pedagog. Utbildningen sker då i huvudsak digitalt med övriga distansdeltagare/lärarna som pedagogiska bollplank. Du kommer även in till skolan ca 8-10 dagar under båda terminerna då vi t.ex. har materialfördjupningar/Öppet Hus. Har du en pedagogutbildning kan du givetvis ändå välja att gå kvar andra året på heltid vilket de flesta gör.

 

Vem kan söka till utbildningen?

Du som söker har avslutad svensk gymnasieutbildning eller annan utbildning som vi kan bedöma är likvärdig. Du bör ha erfarenhet av pedagogiskt-, socialt- eller konstnärligt arbete och arbetslivserfarenhet av att leda grupper. Urval sker genom de erfarenheter du anger i ansökan med ditt personliga brev om varför du vill gå utbildningen samt intervjuer i grupp och individuellt. Du behöver inte visa några arbetsprover. 

Framtid

Vid godkänd avslutad utbildning utfärdas ett kursintyg och examensbevis.

Du förväntas vid avslutad utbildning ha fått stor erfarenhet av att möta människor i grupp och reflektera över grupprocesser genom skapande samtidigt som du utvecklats som ledare, pedagog, i ditt eget skapande samt som människa. 

LV-pedagoger verkar inom en mångfald av områden som konsthallar, museum, fritidsverksamheter, skolor, egen kursverksamhet eller inom studieförbund, sociala verksamheter, kulturskolor med mera. 

Du kommer även vara rustad för vidare studier och fortsatt utveckling av ditt eget konstnärskap.

Läs mer

Levande Verkstads historia

Levande Verkstads metod

  • En dag ska alla människor delta i skapande verksamheter. Man kommer att förstå, att det inte är ett privilegium för några få – utan en nödvändighet för alla.Adelyne Cross-Eriksson

KursinfoKursinfo

Kursstart: 22 augusti 2024
Höstterminen avslutas den 18 december 2024.

Vårterminen startar 8 januari 2025

Kurslängd: 2 år.
Studietakt: Heltid.
Du som är utbildad pedagog kan välja att läsa andra året på deltid.
Studienivå: Eftergymnasial nivå.
Kostnad: Du betalar 4000 kr i materialavgift per termin. I materialavgiften ingår utöver material även kostnader för studiebesök, utställningar, litteratur och en gemensam resa.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad. Det betyder att du kan ansöka om studiemedel från CSN för att läsa den här kursen.
Internat: Nej

Södra Stockholms folkhögskola flyttar till nya lokaler i anslutning till Skarpnäcks folkhögskola under sommaren 2024.

Kursstarten den 22 augusti sker i våra nya lokaler på Horisontvägen 26, Skarpnäck.

Ansök Ansök här!

             Sista ansökningsdag 31 maj

KontaktKontaktuppgifter

Kontakta kursansvarig Magnus Johansson om du har frågor om kursens innehåll.
E-post:
magnus.johansson@sodrastockholm.se

Frågor om din ansökan och övriga frågor besvaras av administrationen.
E-post: info@sodrastockholm.se
Telefon: 08-684 619 00