Levande Verkstads pedagogutbildning

En bildpedagogisk utbildning för dig som vill arbeta med människor och utvecklas som ledare, pedagog och i ditt eget skapande. Levande Verkstad är en pedagogik för hand, tanke och känsla.

Om kursen

I Levande Verkstad (LV) får du möjlighet att släppa loss den skapande förmåga som alla besitter. Du får experimentera och utveckla din kreativitet individuellt och i grupp. Med lust och fantasi skapar vi i olika två- och tredimensionella material som till exempel färg, form, återbruk, naturmaterial, textil, lera, gips, trä, digitala tekniker i foto och film samt kreativt skrivande. På pedagogutbildningen lär du dig att leda grupper utifrån Levande Verkstads metod och pedagogik.

Utbildningen passar dig som vill utveckla dina ledaregenskaper och ditt personliga, kreativa uttryck. Du brinner för skapandets olika möjligheter och för att få andra att utveckla sin kreativitet. Du tycker också att det är spännande med gruppdynamik och ser betydelsen av grupprocessen för individens möjlighet till utveckling. Du uppskattar en blandning av både teoretiska och praktiska moment.

Utbildningens första år

Under första året ligger fokus på att deltagarna själva ska uppleva och reflektera kring Levande Verkstad genom olika övningar, material, teman och tekniker. Reflektionen rör sig också kring det pedagogiska utifrån en blivande ledarroll. Vi arbetar med litteratur kring kreativitet, pedagogik, gruppdynamik och skapande, och bearbetar den i både ord och bild. Mot slutet av första året arbetar vi med utställningsteknik och bygger en utställning då skolan har Öppet Hus.

Du genomför också praktik under vårterminen för att börja samla ledarerfarenheter som LV-pedagog.

Utbildningens andra år

Andra året kommer du att fördjupa dig ytterligare i olika material och tekniker. En del material återkommer från år ett och fördjupas, andra tillkommer. Ledarskap och pedagogik får ett större fokus det här året och du kommer ha längre praktikperioder samt planera och genomföra ett eget projekt. Du läser också fördjupande litteratur som du reflekterar kring på olika sätt. Vi avslutar det andra året med ännu en utställning under skolans Öppet Hus samt en gemensam resa.

År två – alternativ studieform

För att möta upp förfrågan om vidareutbildning från många pedagoger erbjuder vi också en alternativ studieform. När du läst första året på heltid erbjuds du som är utbildad pedagog att läsa andra året halvfart, på distans. Du behöver då ha en eller flera praktikgrupper som du jobbar i under året för att skaffa dig erfarenheter som LV-pedagog. Utbildningen sker i huvudsak digitalt med övriga deltagare och lärare som pedagogiska bollplank. Vi träffas även två dagar vid fyra till fem olika tillfällen under varje termin då vi har materialfördjupningar.

Bildpedagogik på Högskolan i Gävle

I samarbete med Högskolan i Gävle kan du som har högskolebehörighet läsa Bildpedagogik A (30 hp) under utbildningens andra år.  Du gör då de praktiska momenten hos oss och de teoretiska mot Gävle. Denna möjlighet ges till både de som läser heltid och till de som går distansvarianten.

Vem kan söka till utbildningen?

Du som söker bör ha erfarenhet av pedagogiskt-, socialt- eller konstnärligt arbete och arbetslivserfarenhet av att leda grupper.

För att läsa andra året på deltid krävs att du redan har en pedagogutbildning, har slutfört första året på utbildningen  hos oss samt har en eller flera grupper att göra praktik i. Har du en pedagogutbildning kan du givetvis ändå välja att gå kvar andra året på heltid.

Högskolebehörighet krävs för Bildpedagogik A.

Framtid

Vid godkänd avslutad utbildning utfärdas ett kursintyg och examensbevis.

Du förväntas vid avslutad utbildning ha fått stor erfarenhet av att möta människor i grupp samtidigt som du utvecklats som ledare, pedagog och inom skapande samt som människa.

Du kommer att ha möjlighet att arbeta som Levande Verkstadspedagog inom en mångfald av områden samt vara rustad för vidare studier.

Läs mer

Levande Verkstads historia

Levande Verkstads metod

 

  • En dag ska alla människor delta i skapande verksamheter. Man kommer att förstå, att det inte är ett privilegium för några få – utan en nödvändighet för alla.Adelyne Cross-Eriksson

KursinfoKursinfo

Kursstart: Höstterminen 2022
Kurslängd: 2 år.
Studietakt: Heltid.
Du som är utbildad pedagog kan välja att läsa andra året på deltid.
Studienivå: Eftergymnasial nivå.
Kostnad: Du betalar 4000 kr i materialavgift per termin. I materialavgiften ingår utöver material även kostnader för studiebesök, utställningar, litteratur och en gemensam resa.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad. Det betyder att du kan ansöka om studiemedel från CSN för att läsa den här kursen.
Internat: Nej

Ansök Ansökan

Nästa kursstart är höstterminen 2022.

KontaktKontaktuppgifter

Kontakta kursansvarig Magnus Johansson om du har frågor om kursens innehåll.
E-post:
magnus.johansson@sodrastockholm.se

Frågor om din ansökan och övriga frågor besvaras av administrationen.
E-post: info@sodrastockholm.se
Telefon: 08-684 619 00