Levande Verkstads historia

”En dag ska alla människor delta i skapande verksamheter. Man kommer att förstå, att det inte är ett privilegium för några få – utan en nödvändighet för alla.” Så skrev grafikern, målaren och pedagogen Adelyne Cross-Eriksson redan år 1947. Hon bodde då i San Fransisco. Tjugo år senare skulle hon komma att starta Levande Verkstads pedagogutbildning i sin nya hemstad, Stockholm.

Levande Verkstads pedagogik

Den pedagogik som Adelyne Cross-Eriksson utvecklade, Levande Verkstad, handlar om att släppa fram den skapande förmåga som alla människor bär på. Genom att flytta fokus från produkt till process vill Levande Verkstadspedagoger skapa en miljö där eleverna får experimentera och prova på olika uttryckssätt, material och tekniker. Den konstnärliga processen utforskas genom samtal och reflektion. Du kan läsa mer om Levande Verkstads metod och förhållningssätt här.

  • En dag ska alla människor delta i skapande verksamheter. Man kommer att förstå, att det inte är ett privilegium för några få – utan en nödvändighet för alla.Adelyne Cross-Eriksson

Bauhausrörelsens inflytande på Adelyne

Adelyne influerades tidigt av Bauhausrörelsen, som var en föregångare till funktionalismen. Adelyne var först elev och sedan lärare på New Bauhaus i Chicago, en skola som hade grundats av skulptören László Moholy‑Nagy, en förgrundsgestalt inom funktionalismen.

Bauhaus var till en början en tysk rörelse, som hade ett enastående inflytande över formgivning, konst och arkitektur från 1920‑talet och framåt. Framgångarna berodde främst på radikala problemanalyser, okonventionella lösningar och inte minst progressiv pedagogik. Man jobbade också för att överbrygga klyftan mellan finkultur och hantverk, som tidigare knappt hade betraktats som konst.

I USA vidareutvecklades idéerna, bland annat på Tom Mooney Labor School där Adelyne blev lärare efter sin tid på New Bauhaus. Tillsammans med en grupp Bauhauspedagoger jobbade hon för att skapa en pedagogik med fokus på att stimulera elevernas självförtroende. Målet var också att få dem att undvika traditionella tankemönster och underlätta för dem att ta plats med sina egna erfarenheter.

Tom Mooney Labor School var en vuxenskola med facklig och konstnärlig inriktning för arbetslösa och krigsskadade. Den hade startats som en del av president Franklin D. Roosevelts The New Deal, ett reformprogram som kom till i kölvattnet av The Great depression, en ekonomisk kris som hade satt hela USA i gungning. Med The New Deal strävade man efter att försöka häva den ekonomiska krisen genom att skapa arbeten.

Ett av målen med Tom Mooney Labor School var att ge vanliga människor tillgång till konst och skapande, och denna folkbildande tanke tog Adelyne med sig när hon flyttade till Sverige. Stämningen i USA på 30‑talet präglades av kollektivt tänkande, solidaritet och ett ökat intresse för folklig kultur. En liknande stämning fanns i Sverige 30 år senare, på 60‑talet, då Levande Verkstad startades.

Adelyne flyttar till Sverige

Adelyne lämnade 50‑talets USA på grund av det politiska läget i landet. Det kalla kriget hade lett till en hetsjakt på socialister, kommunister och fackföreningsmedlemmar. Adelynes man var svensk, och tillsammans med honom flyttade hon nu till Sverige, undan McCarthy-erans förföljelser. Med sig i bagaget hade hon sina erfarenheter som konstnär och bildpedagog, liksom sitt intresse för progressiva undervisningsmetoder – fröet till det som skulle komma att bli Levande Verkstad.

Adelyne undervisade i flera år på Stockholms högskola. Så småningom blev Svenska slöjdföreningen intresserad av hennes metoder, och anlitade henne på 60‑talet för att hålla sommarkurser, bland annat i Leksand. Kurserna blev mycket uppmärksammade. Bauhauspedagogiken låg rätt i tiden och Adelynes metoder blev omskrivna i pressen.

Levande verkstad föds

År 1967 anordnades en introduktionsvecka till Adelynes Bauhauspedagogik på Nationalmuseum, med Adelyne själv som pedagog. Workshopparna bestod av praktiska övningar och diskussioner, och Adelyne berättade också om sina erfarenheter av New Bauhaus. Bland deltagarna fanns inbjudna journalister, pedagoger, folkbildare och konstnärer.

Bo Lagercrantz, dåvarande chef på Nationalmuseum, beskrev den utställning som man satte ihop i samband med introduktionsveckan som något som i själva verket var mer av en ”levande verkstad” än en utställning. Beslutet att starta en Levande Verkstadskurs fattades i samband med en avslutande debattkväll.

Levande Verkstads pedagogutbildning drar igång på Birkagården

Så kom det sig alltså att man startade utbildningen för Levande Verkstadspedagoger 1968 på Birkagården i Stockholm. Behovet av pedagoger hade ökat, eftersom det hölls alltfler kvällskurser och sommarkurser som utgick ifrån Adelynes pedagogik.

Lärarna på den nya kursen var konstnärer och kulturutövare. Utöver Adelyne själv bestod

lärarlaget bland annat av illustratören Kaj Beckman, skulptrisen Brita af Petersen, inredningsdesignern Lillan Tesch, musikern Per Ahlbom, skådespelaren Maud Backeus och koreografen och dansaren Margareta Åsberg.

Just samarbetet mellan dessa lärare, som representerade många olika kulturyttringar, var en av de viktigaste principerna för Levande Verkstads pedagogik. Intryck och associationer från flera olika kulturyttringar stimulerar fantasin och underlättar det egna skapandet. Denna sorts bredd är än idag en viktig del av Levande verkstads pedagogutbildning.

Den ideala pedagogen

Adelyne skulle komma att bli ihågkommen som en varm, humoristisk och rak person. En person som hade förståelse för andra människor. Brita af Petersen, en av pedagogerna som jobbade med Adelyne under Levande Verkstads tidiga år, beskrev henne som en ideal pedagog som förmådde ”befria människan ur auktoritetens tvångströja och sätta den egna kunskapen som ett vapen i hennes händer”. Adelyne var en optimistisk och generös människa som på ett märkligt sätt påverkade alla människor i sin omgivning. Ett möte med henne kunde ge livet en ny färdriktning.

Adelyne gick bort 1979, men hennes arv lever kvar. På Levande Verkstads pedagogutbildning möts fortfarande människor med bakgrund i många olika konstnärliga, pedagogiska och sociala yrken för att hitta nya sätt att tillsammans locka fram kreativitet.

Boken om Levande Verkstad

Första utgåvan av boken Levande Verkstad kom ut 1975.  År 2020 kom den reviderade upplagan med nya kapitel. Den kostar 199 kr + frakt. Beställ och få mer information genom att maila: magnus.johansson@sodrastockholm.se