skolmiljo_3

Om skolan

Södra Stockholms Folkhögskola

Södra Stockholms Folkhögskola är en mötesplats för dig som vill studera och utvecklas i en kreativ och skapande miljö. Vi möter dig med omtanke och engagemang.  I vår gemenskap är varje person unik och värdefull. Nya kunskaper och erfarenhetsutbyte mellan människor leder till ökad förståelse av sig själv och andra, respekt för varandra och en vilja till engagemang i samhällsutvecklingen.

På Södra Stockholms Folkhögskola studerar omkring 150 personer. Eftersom skolan inte är så stor präglas vardagen här av en trygg, varm och familjär stämning.

Våra allmänna kurser erbjuder studier på gymnasienivå. Hos oss kan du uppnå behörighet för fortsatta studier på universitet/högskola och yrkeshögskola. Du studerar med stöd av både lärare och kurskamrater. Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla deltagare att utveckla sina kunskaper, växa som människor och uppnå sina mål.

Våra kulturkurser präglas av kreativitet, lekfullhet och upptäckarglädje. Tillsammans utforskar vi våra olika uttrycksmöjligheter inom ljud, ord, bild, rörelse, tanke, känsla, form och fantasi. Som deltagare ska du känna att just dina tankar och personliga uttryck är viktiga och värda att dela med andra. Sammansvetsade och trygga grupper gör det möjligt.

Att få söka efter kunskap, utbyta erfarenheter och reflektera leder till ökad självmedvetenhet och bildning. På så sätt ökar vår förståelse för andra och för den värld vi lever i. Det är så vi vill att Södra Stockholms Folkhögskola ska vara – en kulturskapande och engagerande folkhögskola.

Södra Stockholms Folkhögskola finns på Fågelviksvägen 18 i Slagsta, Botkyrka kommun. Vi är en av tre folkhögskolor som ingår i Stiftelsen Stockholms Folkhögskola som i sin tur hör till Folkuniversitetet.

Södra Stockholms Folkhögskola arbetar enligt statens syften för folkbildning och ska:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Kultur och kunskap är krafter som driver tankar framåt och utmanar våra normer och tabun. Att vara delaktig och medskapande i kulturella aktiviteter och kunskapsprocesser är en mänsklig rättighet.

Södra Stockholms Folkhögskola är religiöst och politiskt oberoende.