top_17_765

Om skolan

HISTORIA OCH METODER

Södra Stockholms Folkhögskola är belägen i Slagsta och är en av tre folkhögskolor som ingår i Stiftelsen Stockholms Folkhögskola som i sin tur lyder under Folkuniversitetet.
Södra Stockholms Folkhögskola arbetar enligt statens syften för folkbildning och ska:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Kultur och kunskap är krafter som driver tankar framåt och utmanar våra normer och tabun. Att vara delaktig och medskapande i kulturella aktiviteter och kunskapsprocesser är en mänsklig rättighet.

Södra Stockholms Folkhögskola är religiöst och politiskt oberoende.