Kan jag söka till högskolan efter att jag läst klart på folkhögskolan?

Ja om du läser allmän kurs så kan du uppnå grundläggande behörighet till högskola. För att få detta krävs:

1) Du måste uppnå tre års sammanlagd studietid på gymnasienivå. Det kan krävas att du läser ett, två eller tre år på Allmän kurs. Allt beror på hur mycket du studerat tidigare, på gymnasiet eller på komvux, och vilka ämnen du vill få särskild behörighet i.

2) Du måste också uppnå motsvarande godkänd nivå i tio gymnasiegemensamma kurser. Det innebär inte att du läser på samma sätt som på gymnasiet. På folkhögskolan läser vi ämnen i temablock.