Hur fungerar folkhögskolekvoten?

När du söker till högskola hamnar du i olika urvalsgrupper beroende på vilken skolbakgrund du har. Om du läst på folkhögskolans Allmänna kurs hamnar du i en urvalsgrupp tillsammans med andra som läst på folkhögskola. Om inte platserna på högskolekursen räcker till för alla som söker så gör man ett urval bland de som söker. Platserna fördelas då i proportion till hur många som söker i varje urvalsgrupp. För att öka dina chanser är det också bra att göra högskoleprovet.