Studeranderättslig standard

Våra viktigaste policyer, regler och rutiner

I vår studeranderättsliga standard hittar du de flesta policydokument som rör dina studier hos oss.

studeranderattslig-standard-2023_ver4

Innehåll:
Om vår studeranderättsliga standard
Om Södra Stockholms Folkhögskola
Allmän kurs
Kulturkurser
Intyg, behörigheter och omdömen
Om att studera på Södra – våra viktigaste regler och rutiner
Policy gällande studieavbrott och studieuppehåll
Policy för disciplinära åtgärder – varning, avstängning och avskiljande av deltagare
Alkohol- och drogpolicy
Policy och handlingsplan gällande kränkande behandling, mobbning och trakasserier
Policy och handlingsplan gällande pedagogiskt stöd för deltagare med särskilda behov
Policy för omprövning av rektors beslut