Studeranderättslig standard och policydokument

I vår studeranderättsliga standard hittar du de flesta policydokument som rör dina studier hos oss.

Studeranderattslig standard 2022

Innehåll:
– Om Södra Stockholms Folkhögskola
– Allmän kurs och Baskurs i svenska som andraspråk
– Kulturkurser
– Intyg, behörigheter och omdömen
– Om att studera på Södra – våra viktigaste regler och rutiner
– Policy gällande studieavbrott och studieuppehåll
– Policy för disciplinära åtgärder – varning, avstängning och avskiljande av deltagare
– Alkohol- och drogpolicy
– Policy och handlingsplan gällande kränkande behandling, mobbning och trakasserier
– Policy – pedagogiskt stöd för deltagare med särskilda behov