Vanliga frågor och svar

Hur ansöker jag?

Fyll i ansökan på vår hemsida. Du kan också komma till oss på skolan och fylla i en ansökan. Glöm inte att bifoga personbevis för studier (beställs från skattemyndigheten) och kopior på dina tidigare betyg/intyg.

Vad händer efter att jag har lämnat in min ansökan?

Du får en kallelse till en intervju där du får komma till skolan och träffa lärare. Du som söker till våra allmänna kurser får också göra skrivtest.

Får jag betyg?

Folkhögskolan ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan du som studerar på Allmän kurs få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Omdömet grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan. Studieomdömet är en sjugradig skala och du kan använda det om du vill söka till högskola eller annan högre utbildning.

Får jag studiestöd från CSN?

Alla våra långa kurser är studiestödsberättigade. För mer information och för att ansöka om bidrag och lån gå in på www.csn.se

Kan jag söka till högskolan efter att jag läst klart på folkhögskolan?

Ja om du läser allmän kurs så kan du uppnå grundläggande behörighet till högskola. För att få detta krävs:

1) Du måste uppnå tre års sammanlagd studietid på gymnasienivå. Det kan krävas att du läser ett, två eller tre år på Allmän kurs. Allt beror på hur mycket du studerat tidigare, på gymnasiet eller på komvux, och vilka ämnen du vill få särskild behörighet i.

2) Du måste också uppnå motsvarande godkänd nivå i tio gymnasiegemensamma kurser. Det innebär inte att du läser på samma sätt som på gymnasiet. På folkhögskolan läser vi ämnen i temablock.

Hur fungerar folkhögskolekvoten?

När du söker till högskola hamnar du i olika urvalsgrupper beroende på vilken skolbakgrund du har. Om du läst på folkhögskolans Allmänna kurs hamnar du i en urvalsgrupp tillsammans med andra som läst på folkhögskola. Om inte platserna på högskolekursen räcker till för alla som söker så gör man ett urval bland de som söker. Platserna fördelas då i proportion till hur många som söker i varje urvalsgrupp. För att öka dina chanser är det också bra att göra högskoleprovet.

Hur betalar jag in materialavgiften?

Materialavgiften betalar du in på Södra Stockholms folkhögskolas Bankgiro konto 5215-7302 eller swish 1231611938 Ange ditt namn och vilken klass du går i.