Behandling av personuppgifter

Information är en av Stiftelsen Stockholms Folkhögskolors viktigaste tillgångar och förutom den information som vi äger själva, hanterar vi dagligen information som ägs av våra intressenter såsom deltagare i våra kurser, uppdragsgivare, leverantörer och andra samarbetspartners. Stiftelsen strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR – General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

Här kan du läsa mer om GDPR:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/personuppgiftslagen/


Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Stockholms Folkhögskolor är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i de verksamheter som bedrivs av stiftelsens tre folkhögskolor: Sundbybergs folkhögskola, Skarpnäcks folkhögskola och Södra Stockholms Folkhögskola.

 

För dig som är registrerad

Varför behöver vi dina personuppgifter?  

Personuppgifter som Stiftelsen Stockholms Folkhögskolor eller någon av våra tre folkhögskolor får av dig, vårdnadshavare, myndighet eller som vi på annat sätt hämtar in, behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter som att uppfylla styrande myndigheters krav, följa ingångna avtal eller för att vi ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för statistiska ändamål och för utveckling och analys av stiftelsens verksamhet.

Uppgifter som namn, personnummer, adress och e-postadress finns i vårt skoladministrativa system Schoolsoft. Vi använder det som deltagarregister för att administrera dina studier hos oss. E-post och telefonnummer används för att kunna informera dig, svara på dina frågor eller synpunkter. Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser inom folkbildningsverksamhet. Vi är i vissa fall även skyldiga att lämna uppgifter till myndigheter enligt lag och avtal.

I vissa uppdragsverksamheter lämnar våra folkhögskolor information till tredje part utifrån uppdrag och myndighetsutövning såsom kommunala/regionala bidragsgivare. I övrigt så lämnar Stiftelsen Stockholms Folkhögskolor eller våra folkhögskolor aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, mail, ansökningar på papper och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.

Är du, eller har du varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att våra folkhögskolor ska kunna administrera utbildningar/kurser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål, verksamhetsplanering och kursutveckling.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Stiftelsen Stockholms Folkhögskolor och våra tre folkhögskolor har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för folkhögskolornas egna verksamheter och inte personuppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.
  • Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter, vem som har tillgång till informationen och att få dina uppgifter hos oss raderade om det inte finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna.
  • Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke och överklaga till relevant tillsynsmyndighet.
  • I det fall information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, kommer vi att informera dig om detta.

Cookies (kakor)

Vår webbplats använder cookies. Du som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur du kan välja bort dem.

När en webbläsare hämtar sidor från en webbplats kommer inte webbplatsen ihåg att den nyss haft kontakt med samma webbläsare. En kaka används för att spara information mellan besöken, så att webbplatsen kan känna igen en återkommande besökare. Varje hämtning är ett separat besök. En kaka kan exempelvis innehålla information om inloggning eller inställningar på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor: temporära och permanenta

Temporära kakor, eller sessionskakor, sparas ingenstans utan försvinner när du stänger webbläsaren. De innehåller tillfällig information mellan sidhämtningar.

Permanenta kakor sparas som en fil på datorn under kortare eller längre tid, och används för att spara inställningar och information från ett besök till nästa. Vissa permanenta kakor kan användas för spåra en användares besök på flera olika webbplatser.

Kan jag säga nej till kakor?

Om du inte vill tillåta lagring av kakor på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga kakor att lagras men du kommer inte heller kunna använda vissa delar av våra e-tjänster. I vissa webbläsare kan du blockera permanenta kakor och ändå tillåta sessionskakor.

Hitta och ta bort kakor

Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna. Du kan själv radera alla kakor från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar.

Analysverktyg för webbstatistik

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Statistikverktygets kakor innehåller ingen information om vem besökaren är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Informationen som skapas av dessa kakor genom din användning av webbplatsen skickas vidare till och lagras av Google.

Google Analytics lagrar information om:

när du besökte webbplatsen första gången
när du besökte webbplatsen senast
när ditt nuvarande besök påbörjades
hur många gånger du besökt webbplatsen
vilken webbläsare du använder
hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor).

Google Tag Manager lagrar information om:

återkommande besökare
hur du navigerar på vår webbplats.