Södras personal

ALLMÄNKOLLEGIET

Lärare och kursföreståndare Allmän kurs 
Johanna Isaksson
johanna.isaksson(at)sodrastockholm.se

Lärare
Ann-Catrine Dahl
anncatrine.dahl(at)sodrastockholm.se

Lärare
Holger Marklund
holger.marklund(at)sodrastockholm.se

Lärare
Hakim Chebchoub
hakim.chebchoub(at)sodrastockholm.se

Lärare
Patrik Sokolnicki
patrik.sokolnicki(at)sodrastockholm.se

Lärare
Håkan Persson
hakan.persson(at)sodrastockholm.se

Lärare
Magnus Dagvall
magnus.dagvall(at)sodrastockholm.se

Lärare
Lesley Fitzpatrick
lesley.fitzpatrick(at)sodrastockholm.se

Lärare
Monica Bäfverfeldt
monica.bafverfeldt(at)sodrastockholm.se

KULTURKOLLEGIET

Lärare och samordnare för Kulturkollegiet
Mats Ljus
mats.ljus(at)sodrastockholm.se

Lärare
Magnus Johansson
magnus.johansson(at)sodrastockholm.se

Lärare
Lotta Dahmberg
lotta.dahmberg(at)sodrastockholm.se

Lärare
Eva Kronvall
eva.kronvall(at)sodrastockholm.se

Lärare
Tova Björkquist
tova.bjorkquist(at)sodrastockholm.se

Lärare
Suz Södergren
suz.sodergren(at)sodrastockholm.se

Lärare (tjänstledig ht -22)
Sara Mollstedt
sara.mollstedt(at)sodrastockholm.se

Lärare
Johanna Molt Salinas
johanna.molt(at)sodrastockholm.se

Lärare
Per Karlén
per.karlen(at)sodrastockholm.se

ADMINISTRATION

IT och stödperson
Martin Roos
martin.roos(at)sodrastockholm.se

Kurator
Lena Hjalmarsson
lena.hjalmarsson(at)sodrastockholm.se

Ekonom
Solveig Hedberg
08-684 619 05
solveig.hedberg(at)sodrastockholm.se

Skoladministratör
Kerstin Wikberg
08-684 619 00
kerstin.wikberg(at)sodrastockholm.se

Vaktmästare
Zbigniew Stankiewicz
service(at)sodrastockholm.se

Studie- och yrkesvägledare
Johanna Isaksson
syv(at)sodrastockholm.se

SKOLLEDNING

Rektor
Gunnar Elvin
gunnar.elvin(at)sodrastockholm.se
08-684 619 02