Södras personal

ALLMÄNKOLLEGIET

Lärare och samordnare Allmän kurs 
Johanna Isaksson
johanna.isaksson(at)sodrastockholm.se

Lärare
Ann-Catrine Dahl
anncatrine.dahl(at)sodrastockholm.se

Lärare
Kerstin Sandström
kerstin.sandstrom(at)sodrastockholm.se

Lärare
Hakim Chebchoub
hakim.chebchoub(at)sodrastockholm.se

Lärare
Patrik Sokolnicki
patrik.sokolnicki(at)sodrastockholm.se

Lärare
Håkan Persson
hakan.persson(at)sodrastockholm.se

Lärare
Magnus Dagvall
magnus.dagvall(at)sodrastockholm.se

Lärare
Lesley Fitzpatrick
lesley.fitzpatrick(at)sodrastockholm.se

KULTURKOLLEGIET

Lärare och samordnare för Kulturkollegiet
Mats Ljus
mats.ljus(at)sodrastockholm.se

Lärare
Magnus Johansson
magnus.johansson(at)sodrastockholm.se

Lärare
Maria Grudemo El Hayek
maria.grudemo(at)sodrastockholm.se

Lärare
Eva Kronvall
eva.kronvall(at)sodrastockholm.se

Lärare
Tova Björkquist
tova.bjorkquist(at)sodrastockholm.se

Lärare
Suz Södergren
suz.sodergren(at)sodrastockholm.se

Lärare (tjänstledig ht -22)
Sara Mollstedt
sara.mollstedt(at)sodrastockholm.se

Lärare
Johanna Molt Salinas
johanna.molt(at)sodrastockholm.se

ADMINISTRATION

IT och stödperson
Martin Roos
martin.roos(at)sodrastockholm.se

Kurator
Lena Hjalmarsson
lena.hjalmarsson(at)sodrastockholm.se

Ekonom
Fredrik Otternäs
08-684 619 05
fredrik.otternas(at)sodrastockholm.se

Skoladministratör
Kerstin Wikberg
08-684 619 00
kerstin.wikberg(at)sodrastockholm.se

Vaktmästare
Zbigniew Stankiewicz
service(at)sodrastockholm.se

Studie- och yrkesvägledare
Johanna Isaksson
syv(at)sodrastockholm.se

SKOLLEDNING

Rektor
Gunnar Elvin
gunnar.elvin(at)sodrastockholm.se
08-684 619 02