Södras personal

ALLMÄNKOLLEGIET

Lärare
Therese Malmberg
therese.malmberg(at)sodrastockholm.se

Lärare och kursföreståndare Allmän kurs
Anna Vormisto
anna.vormisto(at)sodrastockholm.se


Lärare

Ann-Catrine Dahl
anncatrine.dahl(at)sodrastockholm.se

Lärare
Hakim Chebchoub
hakim.chebchoub(at)sodrastockholm.se

Lärare (tjänstledig)
Patrik Sokolnicki
patrik.sokolnicki(at)sodrastockholm.se

Lärare
Åke Lantz
ake.lantz(at)sodrastockholm.se

Lärare
Magnus Dagvall
magnus.dagvall(at)sodrastockholm.se

Lärare
Lesley Fitzpatrick
lesley.fitzpatrick(at)sodrastockholm.se

Lärare
Holger Marklund
holger.marklund(at)sodrastockholm.se

Lärare (fr vt -22)
Johanna Isaksson
johanna.isaksson(at)sodrastockholm.se

KULTURKOLLEGIET

Lärare
Tova Björkquist
tova.bjorkquist(at)sodrastockholm.se

Lärare
Magnus Johansson
magnus.johansson(at)sodrastockholm.se

Lärare
Staffan Kahn
staffan.kahn(at)sodrastockholm.se

Lärare
Eva Kronvall
eva.kronvall(at)sodrastockholm.se

Lärare
Mats Ljus
mats.ljus(at)sodrastockholm.se

Lärare
Suz Södergren
suz.sodergren(at)sodrastockholm.se

Lärare
Sara Mollstedt
sara.mollstedt(at)sodrastockholm.se

ADMINISTRATION

Ekonom
Solveig Hedberg
08-684 619 05
solveig.hedberg(at)sodrastockholm.se

IT och stödperson
Martin Roos
martin.roos(at)sodrastockholm.se

Kurator
Lena Hjalmarsson
lena.hjalmarsson(at)sodrastockholm.se

Skoladministratör
Kerstin Wikberg
08-684 619 00
kerstin.wikberg(at)sodrastockholm.se

Tf vaktmästare
Åke Lantz
service(at)sodrastockholm.se

Studie- och yrkesvägledare
Staffan Kahn
syv(at)sodrastockholm.se

Resurspedagog
Håkan Persson
hakan.persson(at)sodrastockholm.se

SKOLLEDNING

Rektor
Gunnar Elvin
gunnar.elvin(at)sodrastockholm.se
08-684 619 02