Projektverkstan

Förverkliga din idé

Har du en idé som du brinner för och vill genomföra? Projektverkstan är en 1-årig kurs som ger dig möjlighet att förverkliga din idé. Du får praktiska kunskaper inom projektarbete och tillämpar dessa på ditt eget intresseområde.

Om kursen

Projektverkstan tillvaratar gruppens styrka för att förverkliga individens visioner. Tjugo olika projekt möts i en kollektiv lärprocess där din projektidé får stöd och återkoppling från andra deltagare, samtidigt som du får nya kunskaper inom projektarbete och tid att genomföra ditt projekt.

Deltagare har har genom åren t ex arbetat med musik, hantverk, konst, illustration, design, skrivande, stand up, magi, aktivism, podcast, teater, foto. Du behöver ha viss erfarenhet inom ditt område sedan tidigare. Ditt projekt kan vara litet eller stort, personligt eller utåtriktat, smalt eller brett. 

Höstterminen består av gemensam undervisning och dagar då du arbetar inom det egna projektet. Lektionerna kan handla om projektledning, omvärldsanalys, marknadsföring, feedback, kommunikation. Vi arbetar även med gemenskap i gruppen, inblick i varandras projekt och tar del av kulturliv och samhällsdebatt. 

Under vårterminen har du mer tid för arbete i det egna projektet. Du arbetar utifrån din projektplan och får handledning individuellt och i grupp. Lektionernas innehåll under våren planeras utifrån deltagarnas egna önskemål och behov. Under åren har vi arbetat med till exempel branding, stresshantering, ekonomi och bildhantering. 

Tillgång till skolans lokaler och utrustning

Det finns möjlighet att vara i skolans lokaler utanför lektionstid. Här finns bland annat rum för att repa musik eller teater, fota och redigera film. Viss utrustning som kameror, stativ och mikrofoner går att låna. 

Vem kan söka?

Kursen passar dig som har viss erfarenhet inom ditt område, men också dig som varit verksam inom ditt fält en lite längre tid, men kanske vill hitta nya vägar. Din formella skolbakgrund kan variera, det är passionen som avgör! Välkommen att ansöka med din projektidé. Vi genomför sedan gruppintervjuer där du får får berätta mer om ditt projekt och får mer information om kursen. 

Vidareverkstan – påbyggnadskurs efter Projektverkstan

Efter att du har gått Projektverkstan kan du studera vidare hos oss på Vidareverkstan. Du kan studera på Vidareverkstan i en eller flera terminer. För att ansöka till Vidareverkstan skickar du e‑post till info@sodrastockholm.se.

 Kursinfo

Kursstart: 24 augusti 2023
Höstterminen avslutas den 20 december 2023
Vårterminen börjar den 8 januari 2024
Kursslut: 31 maj 2024

Kurslängd: 1 år
Studietakt: Heltid
Studienivå: Gymnasienivå
Kostnad: Du betalar 1800 kr i materialavgift per termin.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad. Det betyder att du kan ansöka om studiemedel från CSN för att läsa den här kursen.
Internat: Nej

Ansökan stängd!

 Kontaktuppgifter

Kontakta kursansvarig Tova Björkquist om du har frågor om kursens innehåll. E-post: tova.bjorkquist@sodrastockholm.se

 

 

Frågor om din ansökan och övriga frågor besvaras av administrationen.
E-post: info@sodrastockholm.se
Telefon: 08-684 619 00