Projektverkstan

Förverkliga din idé

Har du en idé som du brinner för och vill genomföra? Projektverkstan är en 1-årig kurs som ger dig möjlighet att förverkliga din idé. Du får praktiska kunskaper inom projektarbete och tillämpar dessa på ditt eget intresseområde.

Om kursen

Projektverkstan tillvaratar gruppens styrka för att förverkliga individens drömmar. Tjugo olika projekt möts i en kollektiv lärprocess där din projektidé får stöd och återkoppling från andra deltagare, samtidigt som du får nya kunskaper inom projektarbete och tid att genomföra ditt projekt.

Exempel på projekt kan vara film, design, appar, skrivande, museum, stand up, magi, konst, serier, café, bistånd, podcast, animation, musik, webbutik, teater, poesi, foto. Ditt projekt kan vara litet eller stort, personligt eller utåtriktat, smalt eller brett. Det är passionen som avgör!

Höstterminen består av gemensam undervisning och dagar då du arbetar inom det egna projektet. Exempel på lektioner under höstterminen: projektledning, kartlägg ditt fält – omvärldsanalys i praktiken, strukturera och planera, projektarbetets lust och vånda, kommunikation samt fonder, bidrag och stipendier.

Under vårterminen har du mer tid för arbete i det egna projektet. Du arbetar utifrån din projektplan och får handledning individuellt och i grupp. Träffarnas innehåll under våren planeras utifrån deltagarnas egna önskemål och behov. Under åren har vi bland annat haft träffar om marknadsföring, stresshantering, företagsformer, budget, bildhantering och sociala medier.

Tillgång till skolans lokaler och utrustning

Våra lokaler är utöver lektionstid tillgängliga på kvällar och helger. Här finns möjlighet att repa musik eller teater, fota, redigera film, med mera. Viss utrustning går att låna som till exempel kameror, stativ och mikrofoner.

Vem kan söka?

Kursen passar både dig som är relativt ny inom ditt område och dig som varit verksam inom ditt fält en lite längre tid, men kanske vill hitta nya vägar. Din formella skolbakgrund kan variera, här är det passionen som avgör! Välkommen att ansöka med din projektidé, så blir du kallad till intervju.

Vidareverkstan – påbyggnadskurs efter Projektverkstan

Efter att du har gått Projektverkstan kan du studera vidare hos oss på Vidareverkstan. Du kan studera på Vidareverkstan i en eller flera terminer. För att ansöka till Vidareverkstan skickar du e‑post till info@sodrastockholm.se.

 Kursinfo

Kursstart: 23 augusti 2021
Höstterminen avslutas den 17 december 2021
Vårterminen börjar den 10 januari 2022
Kursslut: 3 juni 2022

Kurslängd: 1 år
Studietakt: Heltid
Studienivå: Gymnasiestudier
Pris: Du betalar 1800 kr i materialavgift per termin.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad. Det betyder att du kan ansöka om studiemedel från CSN för att läsa den här kursen.

 Ansökan

Ansökan till höstterminen 2021 är stängd!

 Kontaktuppgifter

Om du har frågor om kursen, kontakta administrationen

E-post: info@sodrastockholm.se
Telefon: 08-684 619 00