Allmän kurs

En chans att nå behörighet för högre studier

Allmän kurs på Södra Stockholms Folkhögskola förbereder dig för högre studier. Du studerar på gymnasienivå. Utifrån din skolbakgrund avgör vi hur länge du behöver studera.

Vi erbjuder dig ett flertal inriktningar du kan välja bland på Allmän kurs gymnasienivå, efter intresse och behov. Inriktningarna studerar du på fredagarna med din klass. Alla inriktningarna kan ge dig behörigheter för vidare studier på högskola och universitet eller på yrkeshögskola. Du som antas till vårterminen 2023 kan inledningsvis komma att gå i en egen grupp utan särskild inriktning.

Studierna på Allmän kurs ger dig en bred allmänbildning. Undervisningen är lärarledd och sker ofta i teman, vilket innebär att du läser ett ämne i taget under en längre period. Varje vecka läser du också matematik, engelska och svenska i nivåindelade grupper.

Folkhögskolekurser riktar sig till vuxna studerande. Vi ser olika erfarenheter från både studier och arbete som en tillgång i studierna och i både den fysiska och sociala miljön. En förutsättning för att du ska lyckas med studierna är att du har en egen vilja att studera. Vi lägger stor vikt vid gemenskap, berikande möten mellan deltagarna och förmågan att samarbeta.

Läs mer om de olika inriktningarna

Observera att alla våra inriktningar kan ge dig behörigheter för vidare studier på högskola och universitet eller på yrkeshögskola. För läsåret 2022/2023 har vi följande inriktningar:

Allmän kurs – Snabbare svenska
Allmän kurs – Inför högskolan
Allmän kurs – Halvdistans
Allmän kurs – Kropp och själ
Allmän kurs – Musik

Ämnen du kan läsa hos oss

Allmän kurs på gymnasienivå kan ge grundläggande behörighet. Det innebär fullgjord omfattning och godkänt i följande ämnen:

 • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1b
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religion 1
 • Historia 1a1

Du kan hos oss också läsa in följande särskilda behörigheter:

 • Matematik 2b och 3b
 • Samhällskunskap 1a2
 • Naturkunskap 1a2
 • Historia 1a2
 • Engelska 7

Länkar till Folkbildningsrådets information:

 • Det känns som att folkhögskolan är till för alla. Oavsett hur du pratar eller vem du är. Att det är mer att alla är välkomna här.Deltagare Allmän kurs
 • Jag har lärt känna många nya människor.Deltagare Allmän kurs

KursinfoKursinfo

Kursstart: 2023-01-09
Vårterminen avslutas 2023-06-02
Kurslängd: Du kan studera på Allmän kurs i 1–4 år. Hur länge du studerar beror på:

 • ditt mål med studierna,
 • dina tidigare studier och
 • din arbetslivserfarenhet.

Studietakt: Heltid
Studienivå: Gymnasienivå
Kostnad: Du betalar 1000 kr i materialavgift per termin.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad. Det betyder att du kan ansöka om studiemedel från CSN för att studera den här kursen.
Internat: Nej

Ansök Ansökan

Ansök här!

AnsökInriktningar

Alla våra inriktningar kan ge dig behörigheter för vidare studier på högskola och universitet eller på yrkeshögskola.

Allmän kurs – Snabbare svenska
Allmän kurs – Inför högskolan
Allmän kurs – Halvdistans
Allmän kurs – Kropp och själ
Allmän kurs – Musik

KontaktKontaktuppgifter

Allmänna frågor om allmän kurs besvaras av kursföreståndare Johanna Isaksson.
E-post: johanna.isaksson@sodrastockholm.se

Frågor om din ansökan och övriga praktiska frågor besvaras av administrationen.
E-post: info@sodrastockholm.se
Telefon: 08-684 619 00