Allmän kurs på grund- eller gymnasienivå i Gottsunda

Från hösten 2024 kommer vi att driva vår Allmän kurs på plats i centrala Gottsunda, Uppsala, där vi bygger upp en ny folkhögskolefilial. Vi tar nu emot ansökningar till kursen som är planerad att starta måndag 9 september. Här presenterar vi vår Allmän kurs så som vi tänker att den ska se ut i Gottsunda.

Vill du studera tillsammans med andra i en trygg och kreativ miljö? På vår Allmän kurs studerar du på grund- eller gymnasienivå med målet att nå grundläggande behörighet för universitet, högskola eller yrkeshögskola. Utifrån din skolbakgrund avgör vi hur länge du behöver studera. För att bli antagen behöver du kunna styrka hur långt du har kommit med dina tidigare studier.

Kursinnehåll

Allmän kurs är till skillnad från Komvux ett helt paket av kurser och ämnen. Det betyder att du följer undervisningen på heltid oavsett hur många ämnen du är godkänd i från tidigare skolor. Du kan alltså inte välja bort ämnen men däremot kan du studera på den nivå du befinner dig på.

Allmän kurs på grundnivå

Vi kan ta emot studerande som inte är helt klara med grundskolan. Har du annat modersmål än svenska bör du vara klar med SFI och ha läst grundskola på motsvarande högstadienivå. Läser du på grundnivå studerar du i första hand svenska/svenska som andraspråk, men också behörighetsgivande ämnen såsom engelska, matematik och samhällskunskap.

Vi vet att många som har gått i grundskola i andra länder än Sverige behöver studera extra mycket engelska och svenska och därför kommer dessa ämnen ha extra mycket tid i schemat. Syftet med studier på grundnivå är att komplettera det du saknar så att du blir redo för att studera på gymnasienivå.

Allmän kurs på gymnasienivå

På gymnasienivå studerar du så kallade “gymnasiegemensamma ämnen” vilka utgör grunden för grundläggande behörighet för fortsatta studier. Dessa ämnen är svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, religion och historia.

Grundläggande och särskilda behörigheter

För att nå grundläggande behörighet för fortsatta studier behöver du uppnå godkänt resultat i följande gymnasiegemensamma kurser:

  • Svenska 1-3 (Yrkeshögskola enbart svenska 1)
  • Engelska 5-6 (Yrkeshögskola enbart engelska 5)
  • Ma 1b
  • Shk 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Historia 1a1
  • Religion 1

Många utbildningar på universitet och högskola kräver dessutom “särskilda behörigheter”. Det kan handla om exempelvis matematik 2 eller samhällskunskap 1a2. Vi kan hjälpa dig att uppnå vissa särskilda behörigheter men enbart i de ämnen som nämns ovan. Tillsammans med dig gör vi en studieplanering där vi tittar på vad som är rimligt för dig att hinna med under din tid på Allmän kurs.

Tematiska studier

Vi kommer erbjuda ämnesintegrerad undervisning eftersom vi ser att vissa frågor och kunskapsområden berör flera behörighetsämnen. Därför läser man samhällskunskap, naturkunskap, religion och historia i så kallade “teman”. Under en temaperiod studerar vi en fråga eller ett område ur flera perspektiv. Ett exempel på tema är “Arv och miljö” där vi studerar hur vi människor utvecklar våra egenskaper och livsförutsättningar utifrån ett naturvetenskapligt, historiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Mer än behörigheter

Studierna på Allmän kurs ger dig en bred allmänbildning som du kan ha nytta av i alla delar av ditt liv. Många som har läst Allmän kurs säger att de fick med sig så mycket mer än ett intyg om grundläggande behörighet. De fick också ett sammanhang, möjlighet att utveckla nya förmågor, en tro på sig själva, verktyg för att bli mer delaktiga i samhället, vänner för livet och hopp inför framtiden.

På Allmän kurs finns en stor mångfald av människor vad gäller ålder, bakgrund, livserfarenheter och livsmål. Det ser vi som fantastisk möjlighet till lärande och nya perspektiv på livet.

Tillval och skolgemensamma aktiviteter

Vi vill att tiden på folkhögskolan ska ge en bredd av kunskaper och erfarenheter. Därför ger vi deltagarna på Allmän kurs möjlighet till så kallade “tillval” en halv dag per vecka. Våra tillval varierar från läsår till läsår men kan exempelvis vara kreativt skrivande, måleri, musik, högskoleprovsträning, psykologi eller hälsa. Vi skapar våra tillval delvis utifrån deltagarnas intressen.

Vem kan söka?

När vi läser din ansökan och när vi eventuellt kallar dig på intervju finns det några saker vi tittar särskilt på för att kunna bedöma om Allmän kurs är någonting för dig.

Studier för vuxna

Folkhögskolekurser riktar sig till vuxna studerande. Du måste alltså vara 18 år eller fylla 18 år senast december 2024. Det finns ingen övre åldersgräns för att söka och många av våra studerande har återupptagit studierna efter många år i arbetslivet.

Utbildningsbakgrund

Vår Allmän kurs är på grund- eller gymnasienivå. Du behöver kunna intyga vad du har studerat tidigare. Om du har gått grundskola i något annat land behöver du få ditt intyg validerat. Det är viktigt att du bifogar ditt intyg från grundskolan i ansökan.

Intyg från gymnasiet eller Komvux

Har du tidigare påbörjat studier på gymnasienivå (på gymnasiet eller Komvux) behöver vi intyg om det för att kunna bedöma hur länge du behöver studera. Vi räknar hur många godkända poäng du har totalt och vilka ämnen du är godkänd i och bedömer därefter om du behöver studera 1, 2 eller 3 år på Allmän kurs. Det är viktigt att du bifogar dina intyg i ansökan.

Vilja och motivation

När du söker Allmän kurs måste du berätta skriftligt om dig själv och varför du söker till oss. Om du blir kallad på intervju kommer vi att ställa frågor som handlar om motivation, vilja och mål. En förutsättning för att du ska lyckas med studierna är att du har en egen vilja att studera och att du är säker på att du kommer att kunna vara din egen motor. Våra lärare är erfarna och kunniga och försöker hjälpa deltagarna framåt, men viljan måste komma från dig.

Att studera tillsammans

Allmän kurs innebär studier tillsammans. Det är viktigt att du är positivt inställd till att samarbeta och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra studerande. Gemenskap, grupp, möten, samtal, erfarenhetsutbyte, öppenhet och respekt är viktiga begrepp på Allmän kurs. För att skolformen ska passa dig är det viktigt att du verkligen vill studera på detta sätt.

Hur länge behöver jag studera?

Grundnivå

På Allmän kurs grundnivå kan du studera 1-2 år. Kursen är dock minst ett år, det vill säga två terminer. Om du blir godkänd i alla ämnen på grundskolenivå får du ett intyg på att du har godkänd svensk grundskola. Då är du behörig att söka vidare till Allmän kurs gymnasienivå.

Gymnasienivå

På Allmän kurs gymnasienivå kan du studera 1-3 år och ibland längre. För att bli behörig att söka till högskola, universitet eller yrkeshögskola när du studerat på Allmän kurs behöver du följande:

Godkänt i alla 10 gymnasiegemensamma kurser (7 kurser för Yrkeshögskola). Detta kallas “innehållskravet”.

Tre års studietid på gymnasienivå. Detta kallas “omfattningskravet.”

Omfattning är ett sätt att mäta hur lång tid du har studerat på gymnasienivå. Du kanske gick tre år på gymnasiet, men totalt har du bara 200 godkända gymnasiepoäng. Då måste du studera 3 år på Allmän kurs. Vi bedömer alltså din planerade studietid utifrån godkända gymnasiepoäng och i vilka ämnen du blivit godkänd. Du blir aldrig antagen till mindre än 2 terminer. Arbetslivserfarenhet kan i vissa fall också vägas in i den totala omfattningen. (Läs mer om “omfattningskravet” här.)

Intyg

När du avslutat dina studier på Allmän kurs med godkänt resultat och uppnådd omfattning kommer du att få ett intyg som du kan använda när du söker till högre studier.

Får jag betyg på Allmän kurs?

På Allmän kurs får du inte betyg i varje enskild kurs som på gymnasiet och Komvux. Folkhögskolorna har i stället ett eget bedömningssystem som kallas “studieomdöme”.

Bedömer studieförmågan

Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och sätts gemensamt av alla lärare. I studieförmågan vägs olika faktorer in. Några exempel är din analysförmåga och din kunskapsutveckling. Läs mer om studieomdömet här.

Egen urvalsgrupp

Alla deltagare på Allmän kurs har rätt till ett studieomdöme efter två godkända terminer. När du gått ditt sista läsår på Allmän kurs får du ett slutgiltigt studieomdöme som du kan använda när du söker högre studier. Folkhögskolorna har en egen urvalsgrupp för sökande till högskola och universitet.

Aktivt deltagande

På Allmän kurs är det aktiva deltagandet centralt. Det innebär att vara på plats och delta engagerat i undervisningen. För att du ska bli godkänd och få möjlighet till ett studieomdöme måste du satsa på studierna. Den lärarledda undervisningen pågår från 09.00 till 15.00 måndag till fredag. Du kan dock behöva lägga ytterligare tid på skoluppgifter. Om du har ett extrajobb måste du se till att du inte har arbetspass på dagtid.

Hur söker jag?

Klicka på länken här bredvid och fyll i din ansökan. I ett senare skede kommer du få skicka in eller ta med dig intyg, betyg och personbevis. Om du aldrig eller knappt gått på gymnasiet men arbetat heltid under minst två år kan du bifoga arbetsgivarintyg. På så sätt kan vi räkna din arbetslivserfarenhet som en del av din totala studietid.

Intervjuer

När vi har läst din ansökan och bedömt att du är behörig att studera på Allmän kurs kommer du att bli kallad på intervju. Det är viktigt att du tackar ja eller meddelar om du inte kan komma. Om du kommit in på en annan skola och inte längre är intresserad av en plats hos oss ber vi dig också att meddela oss.

På intervjun kommer du att få mer information om Allmän kurs. Därefter kommer du att få presentera dig tillsammans med en lärare. Du kommer också att bli intervjuad om dina mål och din tidigare skolbakgrund. Slutligen kommer du att få några skriftliga uppgifter.

Antagningsbesked

Ibland behöver vi kompletterande uppgifter innan vi kan ge besked. Det kan handla om att du ännu inte har skickat in de betyg och intyg vi behöver titta på. I vissa fall kan vi behöva kontakta en referens.

När vi har fått det vi behöver och fattat beslut om antagning kommer du få besked inom en vecka. Om du blir antagen är det viktigt att du tackar ja eller nej till din plats. Hör vi ingenting från dig finns risken att din plats går till någon annan sökande.

Länkar till Folkbildningsrådets information:

  • Det känns som att folkhögskolan är till för alla. Oavsett hur du pratar eller vem du är. Att det är mer att alla är välkomna här.Deltagare Allmän kurs
  • Jag har lärt känna många nya människor.Deltagare Allmän kurs

KursinfoKursinfo

Plats: Kursen ges vid vår filial Södra folkhögskolan i Uppsala, Valthornsvägen 7, 756 50 Uppsala (Gottsunda).
Kursstart: måndag 9 september 2024.
Kurslängd: Du kan studera på Allmän kurs grundnivå i 1-2 år och gymnasienivå 1–4 år. Hur länge du studerar beror på ditt mål med studierna, dina tidigare studier och din arbetslivserfarenhet.
Studietakt: Heltid.
Studienivå: Grund- eller gymnasienivå.
Kostnad: Du betalar 1000 kr i materialavgift per termin.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad. Det betyder att du kan ansöka om studiemedel från CSN för att studera den här kursen.
Internat: Nej

KontaktKontaktuppgifter

Frågor om din ansökan och övriga praktiska frågor besvaras av administrationen.
E-post: info@sodrastockholm.se
Telefon: 08-684 619 00