Allmän kurs

Bredda din allmänbildning

Vill du läsa färdigt gymnasiet? Då kan du läsa Allmän kurs, som är folkhögskolans motsvarighet till gymnasieskolans treåriga program. Du som inte gått årskurs 9 eller inte har alla kärnämnen godkända från grundskolan, kan gå upp till fyra år på Allmän kurs hos oss på Södra Stockholms folkhögskola.

Om kursen

Studierna på Allmän kurs är omväxlande och ger dig en bred allmänbildning. Undervisningen är lärarledd och sker ofta i block, vilket innebär att vi läser ett ämne i taget under en längre period. Varje vecka läser vi också matematik, engelska och svenska i nivåindelade grupper.

Grupparbeten är en viktig del av utbildningen. Vi lägger stor vikt vid gemenskap, berikande möten mellan deltagarna och förmågan att samarbeta.

Allmän kurs passar dig som vill

 • avsluta din gymnasieutbildning och studera för behörighet till högskolan
 • utveckla dig själv som människa och aktiv medborgare genom studier och skapande
 • lära känna människor, samhället och världen bättre.

Vem kan söka till Allmän kurs?

Alla som vill läsa färdigt gymnasiet är välkomna att söka Allmän kurs. Det enda som krävs är att du har fyllt 18 år när kursen börjar.

Om du har svenska som andra språk måste du dock ha ett godkänt betyg från en grundläggande SAS-kurs (svenska som andraspråk) eller motsvarande.

Det är bra om du har läst färdigt svensk grundskola eller motsvarande när du börjar. Det kan vara svårt att hänga med i undervisningen om du inte har läst färdigt grundskolan.

Vilken behörighet ger Allmän kurs?

Allmän kurs motsvarar en treårig gymnasieutbildning. Efter godkända studier kan du få grundläggande behörighet till högre studier. Du kan antingen få den kompetens du behöver för att läsa specifika YH-utbildningar, eller högskolebehörighet om du har läst de ämnen som krävs för att söka till universitet och högskolor.

Vi kan ge grundläggande behörighet i alla gymnasiegemensamma ämnen förutom idrott och hälsa:

 • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1b
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religion 1
 • Historia 1a1

Du kan hos oss också läsa in följande särskilda behörigheter:

 • Matematik 2b och 3b
 • Samhällskunskap 1a2
 • Naturkunskap 1a2
 • Historia 1a2

Länkar till Folkbildningsrådets information:

 • Det känns som att folkhögskolan är till för alla. Oavsett hur du pratar eller vem du är. Att det är mer att alla är välkomna här.Deltagare Allmän kurs
 • Jag har lärt känna många nya människor.Deltagare Allmän kurs

KursinfoKursinfo

Kursstart: 2022-01-10
Vårterminen avslutas 2022-06-03
Kurslängd: Du kan studera på Allmän kurs i 1–4 år. Hur länge du studerar beror på:

 • ditt mål med studierna,
 • dina tidigare studier och
 • din arbetslivserfarenhet.

Studietakt: Heltid
Studienivå: Gymnasienivå
Kostnad: Du betalar 1000 kr i materialavgift per termin.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad. Det betyder att du kan ansöka om studiemedel från CSN för att studera den här kursen.
Internat: Nej

Ansök Ansökan

Ansök här!

KontaktKontaktuppgifter

Om du har frågor om kursen, kontakta administrationen

E-post: info@sodrastockholm.se
Telefon: 08-684 619 00