Allmän kurs Grund

- med fokus på svenska och engelska

Vill du studera tillsammans med andra i en trygg och kreativ miljö? På Allmän kurs Grund studerar du på grundskolenivå med målet att nå behörighet för att söka Allmän kurs gymnasienivå. För att bli antagen behöver du ha påbörjat grundskolan och vara minst 18 år. Du behöver också kunna hänga med i undervisning som sker på svenska. 

Kursinnehåll

Allmän kurs är ett helt paket av kurser och ämnen. Det betyder att du följer undervisningen på heltid oavsett hur många ämnen du är godkänd i sedan tidigare. Du kan alltså inte välja bort ämnen men däremot kan du studera på din nivå.

Ämnen som ingår

På Allmän kurs grundskolenivå studerar du följande behörighetsgivande ämnen:

 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap

Vi vet att många som har gått i grundskola i andra länder än Sverige behöver studera extra mycket engelska och svenska och därför kommer dessa ämnen ha extra mycket tid i schemat. 

På kursen ingår också:

 • Studieteknik
 • Kreativa inslag som musik och bild
 • Digital kompetens
 • Hälsa

Studiebesök

En gång i veckan kommer vi att göra studiebesök på exempelvis muséer och arbetsplatser. Det ger en bra möjlighet att lära känna Stockholm och få kunskap om arbetslivet. 

Behörigheter och intyg

Om du blir godkänd i alla ämnen på grundskolenivå får du ett intyg på att du har godkänd svensk grundskola. Då är du behörig att söka vidare till Allmän kurs gymnasienivå. 

Mer än behörigheter

Studierna på Allmän kurs ger dig en bred allmänbildning som du kan ha nytta av i alla delar av ditt liv. Du får ett socialt sammanhang, möjlighet att utveckla nya förmågor, verktyg för att bli mer delaktig i samhället och förhoppningsvis nya vänner och hopp inför framtiden. 

På Allmän kurs finns en stor mångfald av människor vad gäller ålder, bakgrund, livserfarenheter och livsmål. Det ser vi som en fantastisk möjlighet till lärande och nya perspektiv på livet. 

Studietider och schema

Kursen är på heltid och du har lärarledd undervisning mellan 9 och 15 måndag till fredag. Det fungerar alltså inte att ha ett arbete eller annan aktivitet på dagtid. 

På Allmän kurs är det viktigt att delta aktivt och därför vill vi att du som söker är säker på att du kommer ha möjlighet att studera på heltid. 

Vem kan söka?

När vi läser din ansökan och när vi eventuellt kallar dig på intervju finns det några saker vi tittar särskilt på för att kunna bedöma om Allmän kurs grundskolenivå är någonting för dig. 

Studier för vuxna

Folkhögskolekurser riktar sig till vuxna studerande. Du måste alltså vara 18 år eller fylla 18 år senast december 2023. Det finns ingen övre åldersgräns för att söka.

Påbörjad grundskola

Vi vill att du som söker kursen ska ha gått åtminstone sex år i grundskola i Sverige eller annat land. Det är viktigt att du bifogar intyg som styrker din studiebakgrund  i din ansökan. 

Goda kunskaper i svenska

Undervisningen sker på svenska och för att kunna hänga med behöver du kunna prata och skriva ganska bra på svenska. Om du har studerat på SFI vill vi helst att du ska vara klar med SFI D. Du är välkommen att söka även om du har svenska som förstaspråk. 

Vilja och motivation

När du söker Allmän kurs måste du berätta skriftligt om dig själv och varför du söker till oss. Om du blir kallad på intervju kommer vi att ställa frågor som handlar om motivation, vilja och mål. Det är viktiga saker om du vill lyckas med dina studier. 

Att studera tillsammans

Allmän kurs innebär studier tillsammans. Det är viktigt att du är positivt inställd till att samarbeta och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra studerande. För att skolformen ska passa dig är det viktigt att du verkligen vill studera på detta sätt. 

Hur länge behöver jag studera?

På Allmän kurs grundskolenivå kan du studera 1-2 år. Kursen är dock minst ett år, det vill säga två terminer. 

Får jag betyg på allmän kurs?

Nej, du får inte betyg i enskilda ämnen. På Allmän kurs har vi i stället något som kallas “studieomdöme”. Efter två godkända terminer kan du få ett studieomdöme som bedömer din studieförmåga som helhet. Om du fortsätter till Allmän kurs gymnasienivå och blir godkänd kan du använda ditt studieomdöme för att söka vidare till universitet eller yrkeshögskola. 

Hur söker jag?

Du ansöker här via vår hemsida. Glöm inte att bifoga intyg, betyg och personbevis. 

Gruppintervjuer

När vi har läst din ansökan och bedömt att du är behörig kommer du att bli kallad på gruppintervju. Det är viktigt att du tackar ja eller meddelar om du inte kan komma. Om du kommit in på en annan skola eller vill ta tillbaka din ansökan ber vi dig också att meddela oss. 

På gruppintervjun kommer du få mer information om Allmän kurs grundskolenivå. Därefter kommer du att få presentera dig i en mindre grupp tillsammans med en lärare. Du kommer också att bli intervjuad enskilt om dina mål och din tidigare skolbakgrund. Slutligen kommer du att få några skriftliga uppgifter. 

Antagningsbesked

Ibland behöver vi fler uppgifter från dig innan vi kan ge besked. Det kan handla om att du ännu inte har skickat in de betyg och intyg vi behöver titta på. I vissa fall kan vi behöva kontakta en referens. 

När vi har fått det vi behöver och fattat beslut om antagning kommer du få besked inom en vecka. Om du blir antagen är det viktigt att du tackar ja eller nej till din plats. Hör vi ingenting från dig finns risken att din plats går till någon annan sökande.

Vem kan söka till Allmän kurs?

Du måste fylla lägst 18 år under 2023. Har du läst SFI så måste du ha godkänt betyg i SFI-D.

Länkar till Folkbildningsrådets information:

 • Det känns som att folkhögskolan är till för alla. Oavsett hur du pratar eller vem du är. Att det är mer att alla är välkomna här.Deltagare Allmän kurs
 • Jag har lärt känna många nya människor.Deltagare Allmän kurs

KursinfoKursinfo

Kursstart:

Kurslängd: Du kan studera på Allmän kurs Grund i 1–2 år. Hur länge du studerar beror på:

 • ditt mål med studierna,
 • dina tidigare studier och
 • din arbetslivserfarenhet.

Studietakt: Heltid
Studienivå: Grundskolenivå
Kostnad: Du betalar 1000 kr i materialavgift per termin.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad. Det betyder att du kan ansöka om studiemedel från CSN för att studera den här kursen.
Internat: Nej

Ansök

KontaktKontaktuppgifter

Kontakta Johanna Isaksson du har frågor om kursens innehåll.
E-post: ansokningar@sodrastockholm.se

Frågor om din ansökan och övriga frågor besvaras av administrationen.
E-post: info@sodrastockholm.se
Telefon: 08-684 619 00