Allmän kurs Distans

Vill du studera tillsammans med andra i en trygg och kreativ miljö men på distans? På Allmän kurs Distans studerar du på gymnasienivå med målet att nå grundläggande behörighet för universitet, högskola eller yrkeshögskola. Du måste ha studerat ett till två år på gymnasiet och ha godkänt i vissa behörighetsgivande ämnen för att bli antagen. Distanskursen passar dig som har ett eget driv och digital vana. En dag per månad sker fysiska träffar på skolan. 

Kursinnehåll

Allmän kurs är till skillnad från komvux ett helt paket av kurser och ämnen. Det betyder att du följer undervisningen på heltid oavsett hur många ämnen du är godkänd i sedan tidigare. Du kan alltså inte välja bort ämnen men däremot kan du studera på den nivå du befinner dig på.

Allmän kurs Distans har samma innehåll som ordinarie Allmän kurs men med skillnaden att du får genomgångar, instruktioner, uppgifter och feedback från dina lärare via Google Meet och Google Classroom. Du kommer också att ha kontakt med dina klasskompisar för samtal och grupparbeten genom digitala verktyg. 

En gång per månad under en heldag sker fysiska träffar på skolan då du får möjlighet att träffa dina lärare och klasskompisar “på riktigt”. 

Gymnasiegemensamma ämnen

På Allmän kurs Distans studerar du så kallade “gymnasiegemensamma ämnen” vilka utgör grunden för grundläggande behörighet för fortsatta studier. Dessa ämnen är svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, religion och historia. 

Grundläggande och särskilda behörigheter

För att nå grundläggande behörighet för fortsatta studier behöver du uppnå godkänt resultat i följande gymnasiegemensamma kurser:

 • Svenska 1-3 (Yrkeshögskola enbart svenska 1)
 • Engelska 5-6 (Yrkeshögskola enbart engelska 5)
 • Ma 1b
 • Shk 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Religion 1

Många utbildningar på universitet och högskola kräver dessutom “särskilda behörigheter”. Det kan handla om exempelvis matematik 2b eller samhällskunskap 1a2. Vi kan hjälpa dig att uppnå vissa särskilda behörigheter men enbart i de ämnen som nämns ovan. Tillsammans med dig gör vi en studieplanering där vi tittar på vad som är rimligt för dig att hinna med under din tid på Allmän kurs. 

Tematiska studier

Vi erbjuder ämnesintegrerad undervisning eftersom vi ser att vissa frågor och kunskapsområden berör flera behörighetsämnen. Därför läser vi samhällskunskap, religion och naturkunskap i så kallade “teman”. Under en temaperiod studerar vi en fråga eller ett område ur flera perspektiv. Ett exempel på tema är “Arv och miljö” där vi studerar hur vi människor utvecklar våra egenskaper och livsförutsättningar utifrån ett naturvetenskapligt, historiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. 

Mer än behörigheter

Studierna på Allmän kurs ger dig en bred allmänbildning som du kan ha nytta av i alla delar av ditt liv. Många som läst Allmän kurs säger att de fick med sig så mycket mer än ett intyg om grundläggande behörighet. De fick också ett sammanhang, möjlighet att utveckla nya förmågor, en tro på sig själva, verktyg för att bli mer delaktiga i samhället, vänner för livet och hopp inför framtiden. 

På Allmän kurs finns en stor mångfald av människor vad gäller ålder, bakgrund, livserfarenheter och livsmål. Det ser vi som en fantastisk möjlighet till lärande och nya perspektiv på livet. 

Schema och upplägg

Upplägget för Allmän kurs Distans är anpassat för att du ska kunna studera på antingen heltid (100%) eller deltid (75% eller 50%) beroende på vad som passar dig. Observera att deltidsstudier innebär längre studietid totalt för att uppnå grundläggande behörighet. 

Du kommer att ha obligatorisk lärarledd undervisning digitalt mellan 9.00 och 12.00 varje dag. Mellan 13.00 och 15.00 arbetar du självständigt men det finns alltid tillgång till lärare under eftermiddagen om du behöver hjälp. Kanske behöver du arbeta på eftermiddagen men har möjlighet att studera på kvällen. För att underlätta för deltagare som arbetar eller har familj kommer vi därför vara flexibla med deadlines för inlämningar. 

Vem kan söka?

När vi läser din ansökan och när vi eventuellt kallar dig på intervju finns det några saker vi tittar särskilt på för att kunna bedöma om Allmän kurs Distans är någonting för dig. 

Studier för vuxna

Folkhögskolekurser riktar sig till vuxna studerande. Du måste alltså vara 18 år eller fylla 18 år senast december 2023. Det finns ingen övre åldersgräns för att söka och många av våra studerande har återupptagit studierna efter många år i arbetslivet. 

Minst ett år på gymnasiet

För att kunna bli antagen till Allmän kurs Distans vill vi att du har studerat minst ett år på gymnasiet eller komvux och har minst 800 godkända gymnasiepoäng. Av dessa vill vi att du ska ha godkänt betyg (lägst E) i Svenska 1 och Engelska 5.

För att vi ska kunna bedöma om du är behörig och hur länge du behöver studera behöver vi en kopia av ditt gymnasiebetyg och/eller intyg från komvux. Vi räknar hur många godkända poäng du har totalt och vilka ämnen du är godkänd i och bedömer därefter om du behöver studera ett eller två år. Det är viktigt att du bifogar dina intyg i ansökan. 

Vilja och motivation

När du söker Allmän kurs Distans måste du berätta skriftligt om dig själv och varför du söker till oss. Om du blir kallad på intervju kommer vi att ställa frågor som handlar om motivation, vilja och mål. En förutsättning för att du ska lyckas med studierna är att du har en egen vilja att studera och att du är säker på att du kommer att kunna vara din egen motor. Våra lärare är erfarna och kunniga och försöker hjälpa deltagarna framåt, men viljan måste komma från dig. Detta är särskilt viktigt för dig som vill studera på distans. 

Rätt förutsättningar för studier

För att distansstudier ska fungera behöver du ha en dator med webbkamera, bra internetuppkoppling och en bra studiemiljö där du inte blir störd. Om du inte äger en dator finns det i vissa fall möjlighet att låna en dator från skolan.  

Om vill arbeta samtidigt som du studerar måste du se till att du inte har arbetspass under förmiddagarna eftersom undervisningen då är obligatorisk. 

Vill du studera på deltid försöker vi göra ett upplägg som passar dig.

Att studera tillsammans

Allmän kurs innebär studier tillsammans. Det är viktigt att du är positivt inställd till att samarbeta och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra studerande. Även om kursen är huvudsakligen på distans kommer du att ha mycket kontakt med dina klasskompisar. 

Hur länge behöver jag studera?

På Allmän kurs Distans kan du studera 1-2 år (vid heltidsstudier).  För att bli behörig att söka till högskola, universitet eller yrkeshögskola när du studerat på Allmän kurs behöver du följande:

 1. Godkänt i alla 10 gymnasiegemensamma kurser (7 kurser för Yrkeshögskola). Detta kallas “innehållskravet”. 
 2. Tre års studietid på gymnasienivå. Detta kallas “omfattningskravet.”

Omfattning är ett sätt att mäta hur lång tid du har studerat på gymnasienivå. Du kanske gick tre år på gymnasiet men totalt har du bara 200 godkända gymnasiepoäng. Då måste du studera 3 år på allmän kurs. Vi bedömer alltså din planerade studietid utifrån godkända gymnasiepoäng och i vilka ämnen du blivit godkänd. Du blir aldrig antagen till mindre än 2 terminer. Arbetslivserfarenhet kan i vissa fall också vägas in i den totala omfattningen. (Läs mer om “omfattningskravet” här.)

Intyg

När du avslutat dina studier på Allmän kurs med godkänt resultat och uppnådd omfattning kommer du att få ett intyg som du kan använda när du söker till högre studier. 

Får jag betyg på allmän kurs?

På Allmän kurs får du inte betyg i varje enskild kurs som på gymnasiet och komvux. Folkhögskolorna har i stället ett eget bedömningssystem som kallas “studieomdöme”. 

Bedömer studieförmågan

Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och sätts gemensamt av alla lärare. I studieförmågan vägs olika faktorer in. Några exempel är din analysförmåga och din kunskapsutveckling. (Läs mer om studieomdömet här.) 

Egen urvalsgrupp

Alla deltagare på allmän kurs har rätt till ett studieomdöme efter två godkända terminer. När du har gått ditt sista läsår på Allmän kurs får du ett slutgiltigt studieomdöme som du kan använda när du söker högre studier. Folkhögskolorna har en egen urvalsgrupp för sökande till högskola och universitet. 

Aktivt deltagande

På Allmän kurs är det aktiva deltagandet centralt. Det innebär att vara med på digitala undervisningspass med webbkameran på. Det innebär också att du deltar engagerat i undervisningen. För att du ska bli godkänd och få möjlighet till ett studieomdöme måste du satsa på studierna. 

Hur söker jag?

Du ansöker här via vår hemsida. Glöm inte att bifoga intyg, betyg och personbevis. Om du aldrig eller knappt gått på gymnasiet men arbetat heltid under minst två år kan du skicka med arbetsgivarintyg. På så sätt kan vi räkna din arbetslivserfarenhet som en del av din totala studietid. 

Gruppintervjuer

När vi läst din ansökan och bedömt att du är behörig att studera på allmän kurs kommer du att bli kallad på intervju. Om du bor långt från skolan finns möjlighet att genomföra intervjun digitalt.  Det är viktigt att du tackar ja eller meddelar om du inte kan komma. Om du kommit in på en annan skola eller vill ta tillbaka din ansökan ber vi dig också att meddela oss. 

Antagningsbesked

Ibland behöver vi kompletterande uppgifter innan vi kan ge besked. Det kan handla om att du ännu inte har skickat in de betyg och intyg vi behöver titta på. I vissa fall kan vi behöva kontakta en referens. 

När vi har fått det vi behöver och fattat beslut om antagning kommer du få besked inom en vecka. Om du blir antagen är det viktigt att du tackar ja eller nej till din plats. Hör vi ingenting från dig finns risken att din plats går till någon annan sökande.

Vem kan söka till Allmän kurs?

Du måste fylla lägst 18 år under 2023. Har du läst SFI så måste du ha godkänt betyg i SFI-D.

Länkar till Folkbildningsrådets information:

 • Det känns som att folkhögskolan är till för alla. Oavsett hur du pratar eller vem du är. Att det är mer att alla är välkomna här.Deltagare Allmän kurs
 • Jag har lärt känna många nya människor.Deltagare Allmän kurs

KursinfoKursinfo

Kursstart:

Kurslängd: Du kan studera på Allmän kurs i 1–4 år. Hur länge du studerar beror på:

 • ditt mål med studierna,
 • dina tidigare studier och
 • din arbetslivserfarenhet.

Studietakt: Heltid eller deltid.
Studienivå: Gymnasienivå.
Kostnad: Du betalar 750 kr i materialavgift per termin.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad. Det betyder att du kan ansöka om studiemedel från CSN för att studera den här kursen.
Internat: Nej

KontaktKontaktuppgifter

Kontakta kursföreståndare Johanna Isaksson om du har frågor om kursens innehåll.
E-post: ansokningar@sodrastockholm.se

Frågor om din ansökan och övriga frågor besvaras av administrationen.
E-post: info@sodrastockholm.se
Telefon: 08-684 619 00