För deltagare

Information till dig som går på skolan

franvaro

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för dig som går på Södra.
Frånvaron ska göras för varje dag som du är borta.

kurstider

Alla kurstider för läsåret 23/24

Här finns alla datum för skolstart och
slut läsåret 23/24
Datumen är uppdelade kursvis.

policydokument

Studeranderättslig standard och policydokument

Här hittar du viktiga dokument
för dig som är deltagare.

gdpr

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts med Dataskyddsförordningen (GDPR) från
och med 25 maj 2018. Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.

lankar

Nyttiga Länkar

Här hittar du nyttiga länkar
som är kopplade till Södra.