Får jag betyg?

Folkhögskolan ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan du som studerar på Allmän kurs få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Omdömet grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan. Studieomdömet är en sjugradig skala och du kan använda det om du vill söka till högskola eller annan högre utbildning.