Uppdrag 9 – Sammanställning av kursen

Veckans uppdrag är att sammanställa kursens uppdrag och uppgifter. Detta gör ni i Adobe comp, (instruktionsvideo hittar ni här) Kursens blogg och konto kommer att raderas efter sista tillfället och därför kan det vara bra att spara det vi arbetat med på annat sätt. Det vi gör vid sista tillfället får ni lägga till i en sida eller två på slutet. 

Här kommer en lista på saker som gjorts i kursen

Stilleben
Foton på figurer (som sedan använder till animation)
Snabbporträtt
Bakgrundsbild till animation (utifrån en genre)
Animation utifrån genre (går inte att lägga in hela filmen, men en stillbild från filmen)
Kris i köket (stillbild från animation)
Urban Sketching – teckning från staden
Camera Lucida – en app för teckning
Fotografier – poesi, prosa, fakta
Foto – Natur hjärta kultur
Adobe Comp layout utifrån ett tema
Handhygien – layout
Foto – foto inspirerade av konstnärer
Kulturupplevelser i hemmet – tips på appar, föreställningar, böcker, virtuella museum. 

Ni väljer själva vad ni har med och inte, plocka beskrivningar eller citat från bloggen. Se detta uppdrag som att samla vad ni gjort under kursen för att spara. 

Lägg in era sammanställningar här.

Skärmdump
Du kan göra en skärmdump om du vill ha en stillbild av din film. På paddan gör du det enklast genom att trycka samtidigt på hemknappen och avstängningsknappen snabbt. Då får du ett foto av skärmen som sparas i bilder.