Uppdrag 9 – Bildbank och Dikt

Här kommer uppdraget inför träffen på fredag och lördag. Vi ska skapa en Bildbank och en Dikt, vilka vi kommer använda i olika gestaltningar under träffen.

BildbankSalvador Dali
Vi behöver bilder på tavlor, målningar av kända konstnärer i liggande format. Vi kommer “Leka med Konsten”. Leta upp bilder på 2 målningar (stora bilder, gärna större än 1000 x 800 pixlar, använd avancerad bildsökning) och ladda upp i samma mapp Uppdrag 9 – Konstverk och Dikt

Dikt
Skriv en femrading enligt instruktioner nedan. Välj ett av orden att inleda dikten med: vår, sol, skit, pollen och fågel. Skriv in dikten i detta dokument. Dokumentet ligger i mappen Uppdrag 9 – Konstverk och Dikt.

Instruktion femrading:

Rad 1: Skriv ett ord som är en sak, en person, en företeelse, en plats eller liknande
Rad 2: Skriv två ord som beskriver ordet på första raden.
Rad 3: Skriv tre ord som talar om något som händer, något man kan göra med den eller det du har skrivit om på den första raden.
Rad 4: Skriv fyra ord som beskriver en känsla inför ordet på den första raden.
Rad 5: Skriv ett enda ord som avslutar det du har skrivit, summerar. Du kan också välja att upprepa det första ordet igen eller ta en synonym.

Exempel:

Skor
stora, klumpiga
trampar, klampar, stampar
Sparkar den som ligger
Skor

Vi ses på fredag!
/Tova och Mats