Uppdrag 8 – 360° bild

Arbeta i Procreate
Storlek: 6000X3000pixlar.
jpg format: 144 dpi och RGB läge.
Uppdrag: Utgå från skapelseberättelsen om den Gyllene majsens folk, se nedan.
Gör en bild med många detaljer.
Lägg inga detaljer på höger och vänster sida eller högt upp i bilden samt längst ner i första försöket. Fokusera på området som är inringat i rosa. Se referensbild.

Dra sedan in din bild i denna länk:
http://panoramaviewer.1bestlink.net/

Lämna in ditt arbete i mappen, Uppdrag 8 – 360° bild

Har ni frågor kontakta: per.karlen@sodrastockholm.se

Den gyllene majsens folk – Guatemala
”Som legenden säger, skilde gudarna jorden från luften och bestämde sig för att skapa liv och djur. I sin fåfänga ville gudarna att varelserna de skapade skulle dyrka dem, men djuren var för enfaldiga, så de bestämde sig för att skapa människor. De försökte göra dem av trä och de var bra, starka, tåliga människor men hade inget hjärta eller känslor och tillbad inte gudarna. Så gudarna försökte utplåna dem alla för att börja om igen genom att översvämma jorden. Som det visade sig var träfolket för  fyndiga och klättrade upp till toppen av träden för att undvika översvämningen och för att överleva. Så gudarna förvandlade dem till apor, vilket är anledningen till att apor verkar likna människor. En kvinnlig gudinna kom och sa till de manliga gudarna att hon hade det perfekta materialet för dem att använda, majs. De malde majsen till mjöl, gjorde den sedan till en pasta och formade människor av den. Majs var ett mycket mjukare, hjärtligare material och människorna kunde se bortom jorden, in i havet och var allvetande. Med denna allvetande egenskap var människorna för gudalika, så gudarna sövde dem. När de vaknade kunde majsfolket inte längre se så långt eller veta så mycket och så de började de dyrka sina gudar för att få extra insikter och kunskap. Så här kom mayafolket till.”

Vill du veta mer om den gyllene majsens folk läs här.

Naturbilder från Guatemala, som inspiration.

Studenters tidigare arbeten: