Uppdrag 7 – Fota som en konstnär

Denna vecka ska ni få fördjupa er i det konstnärliga fotografiet. Många konstnärer använder kameran som verktyg för att förmedla tankar, diskussioner och uttryck kopplade till både historisk tid och den nu existerande. Ni ska i uppdraget välja en av de sex bilderna nedan att utgå ifrån (inspireras av) och göra till ett eget verk.

Välj ett av fotografierna och tolka det hur du vill. Titta på detaljer eller helheten, former och linjer, beskärning och perspektiv, färger eller tänkta färger. Vad tror du konstnären vill förmedla? Googla gärna konstnären och se vad hen har arbetat med ta del av andra bilder.

Utgå ifrån dina egna tankar om din valda bild och fotografera med valfri kamera (iPad-kamera, mobilkamera, systemkamera eller kompaktkamera). Pröva olika vinklar och ljussättningar. För över bilderna till din iPad och redigera utvalda bilder i appen Lightroom som vi gick igenom under förra träffen. Var kreativ och försök hitta lösningar – går det att fortsätta redigeringen i någon annan app?

OBS! Hittade en liten komigång-tutorial för dig som inte sett Lightroom tidigare: Lightroom

Du lämnar in din konstnärliga tolkning på Drive i denna mapp: Uppdrag 7 – Fota som en konstnär

 

  1. Gillian Wearing
  2. Hans Malmberg
  3. Olaf Breuning
  4. Björn Dawidsson
  5. Rachel Harrison
  6. Christer Strömholm