Uppdrag 2 – Tristess & Stress

Veckans uppdrag är att fotografera och skriva dikt.
Till att börja med ska du fotografera två bilder, en med tema Tristess och en med tema Stress. Du fotograferar en bild per tema. Komponera, se till att ha bra ljus, välj bakgrund och tänk på bildvinkeln (blickperspektivet). Försök att fånga temats känsla i bilden.

Utifrån dina två bilder ska du nu skriva två haiku, en japansk kortdiktform, som i detta fall kan vara konkret, abstrakt, symboliskt, poetiskt etc, men haikun ska spegla bilden på något sätt.

Vill du ha lite tips om hur du skriver en haiku kan du gå in på Svenska Haikusällskapets hemsida, annars kan du följa de lite förenklade instruktionerna nedan:

Första raden har 5 stavelser
andra raden har 7 stavelser
sista raden har 5 stavelser

Exempel på haiku:
Se hur jag sitter

som en uppdragen eka.
Här är jag lycklig.

Av Tomas Tranströmer

Skriv in din haiku-dikt i det gemensamma dokumentet: Uppdrag 2 – Haiku. Tänk på att inte radera någon annans text. Dina två fotografier lämnar du in i denna mapp: Uppdrag 2 – Fotografier. Både haiku och fotografier kommer vi att använda på fredagens träff.

Ha så kul!

Poeten Masaoka Shiki som myntade begreppet haiku.

Lars Tunbjörk, fotografen som enligt flera sätter fingret på den svenska tristessen.