Träff 2 – Sammanfattning

Fredag 6/3

Vi träffades tillsammans i Textilverkstans klassrum och började med att titta på några teckningar gjorda med hjälp av appen Camera Lucida, som ni blev bekanta med i veckans uppdrag. Efter rundan fick ni ta ett samtalskort och tänka på “vad är fotografi för mig?”

Efter många fina reflektioner presenterade jag dagens arbetspass med fotografi som tema. Först visade jag en presentation med sammanfattning av fotografiets historia och tankar kring fotografi samt begrepp och teknik. Jag visade vad bländaren, slutartid och ISO har för funktioner i kameran och hur de samverkar för att få olika exponeringar. Ni fick varsin kamera och första uppdraget var att fotografera med bländarprioriterat läge (A-läge= Aperture). Ni skulle fota efter bildtyperna Fakta, Prosa och Poesi. Ni fick välja några föremål i skolans “bra å ha-förråd”. Vi gick igenom vad som definierar bildtyperna och sedan ställde ni upp föremålen mot en svart pappersbakgrund och så fick ni fota i olika vinklar och träna på att sätta fokus och använda olika bländare. Vi tittade på bildserierna på era iPads efteråt.

Efter lunch fick ni uppdraget att fota en bildserie på tre bilder (triptyk) på temat Naturen hjärta kulturen. Ni fick också slumpmässigt tilldelat ett ord att förhålla er bildserie till som t ex stilla, väg, kontrast, rund och bro. Efter en halvtimmes fotograferande kom ni tillbaka och introducerades för appen Adobe Lightroom. Ni ställde in kamerorna att ta bilder i jpeg-format, som ni från minneskortet i kameran kunde importera till era iPads via en minneskortläsare (SD-kortläsare). Jag gick igenom Lightroom-appen och vi tittade på bl a beskärning (format) och hur olika exponeringar påverkar bilden, samt vad en kurva är (ni provade s-kurvan). Sen redigerade ni era tre bilder och sparade dem i Bilder. 

Nästa app hette Image Size och kunde beskära bilden i A4-format och det var ni tvungna att göra för att kunna använda nästa app, Banner Maker, som kan skriva ut en bild uppdelad på flera papper. På så sätt kunde ni skriva ut en poster/affisch i stort format. Banner Maker kan skriva ut riktigt stora bilder med denna teknik. Ni skrev ut bilderna – som sista moment för dagen och så avslutade vi med en sammanfattande dagsrunda. 

 

Lördag 7/3

Vi startade dagen med att hänga upp triptyk-bilderna i korridoren på skolans övervåning och tittade och pratade om varandras bilder och tankar kring orden ni tilldelades.

Tillbaka i klassrummet berättade jag att vi nu skulle arbeta med grafisk formgivning och skapa en tidning i små redaktioner. Första övningen var the Black square problem, där ni fick välja fyra A4-papper med lite olika kulörer och plocka sexton svarta papperskvadrater, som fanns färdigklippta, i olika storlekar. Varje papper fick endast innehålla fyra kvadrater och uppdraget var att med egen komposition gestalta orden ordningsam, lekfull, modig och ökande.

Efter övningen delades ni in i små redaktioner som fick leta efter små figurer i klassrummet som hade en lapp på sig. På lappen stod de ämnen/teman som de olika redaktionerna skulle skriva om till tidningen Éjleta – framtidens digitala magasin. De olika artiklarna, reportagen, kåserierna eller notiserna skulle behandla framtidens digitala: mat, dryck, hälsa, flora, fauna, boende, resor och kändisar. Ni satt i grupperna och spånade idéer ett tag och sen introducerades ni till dagens app Adobe Comp.

I Adobe Comp formges text, bild och grafik och appen är ett småsyskon till Adobe InDesign, som är ett verktyg för att skapa trycksaker. Ni fick designa och layouta varsin sida med text, bild och grafik som passade det tema ni skulle skriva om. Appen används ganska intuitivt med att rita upp olika former som en vill ha med i formgivningen. Ni valde också typsnitt både till rubrik, ingress och brödtext. Till sist skrev ni ut sidorna i A4-format och vi häftade ihop tidningen som fick namnet Éjleta. Vi avslutade helgens träff med en runda där ni berättade om hur denna app kan komma till användning i det egna skapandet. Tack för fin helg!

Hälsar Mats