Ny spännande kurs i digitalt skapande

 i Nyheter

Vi fick sådan lust och inspiration att vi inte kunde hålla oss. På plats vi nya fina lokaler med bra utrustning måste vi bara få pröva hur vi kan utforska vår kreativitet i digitala miljöer. Alltså kör vi igång genast med Ateljé Digital, en spännande kortkurs. Skynda att anmäla dig! Kursstart är redan den 5 november. Välkomna!

Läs mer: https://sodrastockholm.se/kurser/atelje-digital/

Anmälan: Klicka här