top_04_765

Kurstider Hösten 2018

Allmän kurs, Baskurs i svenska som andra språk, Projektverkstan

2018-08-27 – 2018-12-21

Gatans Galleri

2018-08-27 – 2018-12-21

Inspirationskursen Levande Verkstad i ateljé och på nätet

workshops: 21-22 september, 19-20 oktober, 23-24 november

Levande Verkstad

2018-08-27 – 2018-12-21

Lust att skapa

2018-09-03 – 2018-12-21