lv_1

Sommarkurs: Skapandets källa och flöde

Lusten att skapa, glädjen att berätta

Längtar du efter att skapa? Vill du öka din självkännedom? Då är den här kursen med inslag av Levande Verkstad och Psykosyntes något för dig.

Om kursen

Levande Verkstad är ett bildpedagogiskt arbetssätt. Vi använder oss av olika material och olika uttrycksformer. Ibland arbetar vi i grupp, ibland individuellt, men alltid utifrån ett gemensamt tema.

Efter arbetet samtalar vi om det vi har gjort för att ta del av varandras erfarenheter och upplevelser. Vi söker kunskap genom det skapande arbetet och genom samtalet om skapandet.

Psykosyntes är en filosofi och arbetsmetod för personlig-själslig utveckling som ser människans potential, hennes djupaste syften och känsla av mening. Under dessa dagar förstärker vi den skapande processen genom att lyssna inåt med hjälp av meditation och guidade visualiseringar. Bilderna berättar något unikt som finns bortom orden. Vi ökar vår självkännedom och stimulerar det livgivande flödet inom oss.

Du kan läsa mer om Levande Verkstad här.

Vem kan söka?

Kursen är öppen för alla som har lust att tillsammans med andra arbeta skapande, också för dig som inte har provat förut eller tror att du inte kan. Det enda som krävs är att du har fyllt 18 år innan kursen börjar.

KursinfoKursinfo

Kursstart: Kursen kommer inte att hållas under sommaren 2021.
Kurslängd: 3 veckor.
Studietakt: Heltid
Studienivå: Gymnasienivå
Pris: Du betalar 2000 kr i materialavgift.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad. Det betyder att du kan ansöka om studiemedel från CSN för att läsa den här kursen.

Ansök Ansökan

KontaktKontaktuppgifter

Om du har frågor om kursen, kontakta administrationen

E-post: info@sodrastockholm.se
Telefon: 08-684 619 00