Allmän kurs – Snabbare svenska

Inom inriktningen Snabbare svenska ägnar du fredagarna åt svenskämnet. Du arbetar med litteratur av olika slag som till exempel romaner, noveller, poesi och dramatik. Du kommer också få studera film och teater samt utveckla dina förmågor i skriftlig och muntlig framställning.

Den här inriktningen passar dig som vill lägga extra fokus på dina studier i svenska. Du kanske behöver extra stöd för att nå dina behörigheter i svenska eller så vill du nå dina behörigheter i ämnet snabbare.

Inriktningen är på gymnasienivå. Du kan välja Snabbare svenska om du söker behörigheter i svenska 1, 2 eller 3 eller i svenska som andraspråk 1, 2 eller 3 eller om du bara vill förbättra din svenska.

Vem kan söka till Allmän kurs?

Du måste fylla lägst 18 år under 2022. Godkänd grundskola.

 

Länkar till Folkbildningsrådets information:

  • Det känns som att folkhögskolan är till för alla. Oavsett hur du pratar eller vem du är. Att det är mer att alla är välkomna här.Deltagare Allmän kurs
  • Jag har lärt känna många nya människor.Deltagare Allmän kurs

KursinfoKursinfo

Kursstart: 2022-08-25
Höstterminen avslutas 2022-12-21
Kurslängd: Du kan studera på Allmän kurs i 1–4 år. Hur länge du studerar beror på:

  • ditt mål med studierna,
  • dina tidigare studier och
  • din arbetslivserfarenhet.

Studietakt: Heltid
Studienivå: Gymnasienivå
Kostnad: Du betalar 1000 kr i materialavgift per termin.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad. Det betyder att du kan ansöka om studiemedel från CSN för att studera den här kursen.
Internat: Nej

Ansök Ansökan

Ansök här!

KontaktKontaktuppgifter

Kontakta samordnare Ann-Catrine Dahl om du har frågor om kursens innehåll.
E-post: anncatrine.dahl@sodrastockholm.se

Frågor om din ansökan och övriga frågor besvaras av administrationen.
E-post: info@sodrastockholm.se
Telefon: 08-684 619 00