Allmän kurs

Bredda din allmänbildning

Allmän kurs på Södra Stockholms Folkhögskola förbereder dig för högre studier. Du väljer att studera på grundskole- eller gymnasienivå. Du kan nå behörighet för studier på högskola och universitet eller för yrkeshögskola. Din skolbakgrund avgör hur länge du behöver studera. Vi erbjuder dig ett flertal inriktningar att välja bland på Allmän kurs efter intresse och behov. Inriktningarna studerar du på fredagarna med din klass.

Studierna på Allmän kurs ger dig en bred allmänbildning. Undervisningen är lärarledd och sker ofta i teman, vilket innebär att du läser ett ämne i taget under en längre period. Varje vecka läser du också matematik, engelska och svenska i nivåindelade grupper.

Folkhögskolekurser riktar sig till vuxna studerande. Vi ser olika erfarenheter från både studier och arbete som en tillgång i studierna och i både den fysiska och sociala miljön. En förutsättning för att du ska lyckas med studierna är att du har en egen vilja att studera. Vi lägger stor vikt vid gemenskap, berikande möten mellan deltagarna och förmågan att samarbeta.

Behörighet

Allmän kurs – Grund kan ge dig behörighet för studier på gymnasienivå.
Allmän kurs på gymnasienivå kan ge grundläggande behörighet. Det innebär fullgjord omfattning och godkänt i följande ämnen:

 • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1b
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religion 1
 • Historia 1a1

Du kan hos oss också läsa in följande särskilda behörigheter:

 • Matematik 2b och 3b
 • Samhällskunskap 1a2
 • Naturkunskap 1a2
 • Historia 1a2
 • Engelska 7

Läs mer om de olika inriktningar

Länkar till Folkbildningsrådets information:

 • Det känns som att folkhögskolan är till för alla. Oavsett hur du pratar eller vem du är. Att det är mer att alla är välkomna här.Deltagare Allmän kurs
 • Jag har lärt känna många nya människor.Deltagare Allmän kurs

Ansök Ansökan

Ansökan till höstterminen 2022 öppnas i mitten av mars!