allman_helsingborg

Vill du vara en del av samhället redan under din studietid?

Södra Folkhögskolan i Helsingborg ligger på Söder, mitt i staden och är en filial till Södra Stockholms Folkhögskola. Vår målsättning är att ta skolan ut i staden och att ta staden in i skolan. Undervisningen bedrivs därför lika mycket ute i staden i samverkan med institutioner, organisationer, medier och föreningar som i skolan, dit vi bjuder in våra samverkansparter. Lärandet sker i mötet med verkligheten lika mycket som i arbetet med läroböcker och i klassrummet. Du blir en del av olika projekt som får möjlighet att påverka vårt samhälle i en positiv riktning genom de frågor som du brinner för.

Vår metodik är att ha parallella insatser som leder till vidare studier, arbete eller sysselsättning. Redan innan du slutar hos oss ska vara redo och ha möjlighet att gå vidare till studier, arbete eller annan sysselsättning. Under tiden hos oss blir du behörig till högre studier och kommer att kunna skapa ett nätverk och stärkas som individ på sätt som gör dig redo att ta en större plats i samhället.

I enlighet med modellen erbjuds du stärkande och motiverande insatser för att komma närmare ditt mål:

Kompetenshöjande insatser

 • Allmänna kompetenser
 • Yrkeskompetenser

Sociala kompetenser insatser

 • Sociala och personliga kompetenser
 • Stärkande nätverk
 • Hantering av vardag
 • Mentor, SYV och kurator

Hälsorelaterade insatser

 • Kost, motion och stresshantering
 • Hantering av psykiskt och fysisk smärta
 • Mediyoga
 • Utredning och behandling

Arbetsrelaterade insatser

 • Kunskap om arbetsmarknaden
 • Jobbsökning
 • Praktik, som innebär att du provar på ett arbete
 • Lär dig skriva ett cv och personligt brev

Tillsammans gör vi en kartläggning för att hjälpa dig att utvecklas utifrån individuella behov för att succesivt närma dig de mål du har.

Vem kan söka till Allmän kurs?

Du som saknar fullständig gymnasieutbildning men kunskaper motsvarande grundskolan i matematik, engelska och svenska. Vi vill att du har fyllt 18 år när kursen börjar. Vi erbjuder extrahjälp i svenska för de deltagare som behöver.

Vilken behörighet ger Allmän kurs?

Allmän kurs motsvarar en treårig gymnasieutbildning och ger behörighet för studier på eftergymnasial nivå. Med ditt intyg från oss söker du i en speciell kvot för de som studerat vid folkhögskola. Beroende på vad du tidigare har läst på gymnasienivå kompletterar du hos oss med det du saknar. Du får en individuell anpassad studieplan.

KursinfoKursinfo

Kursstart: 2023-01-09
Vårterminen slutar 2023-06-02
Skoltider: Ramtiden för undervisningen är varje dag mellan 09:00 – 15:00.
Kurslängd: 1 till 3 år beroende på förkunskaper.
Studietakt: Heltid
Studienivå: Gymnasienivå.

Kostnad: Vi tillhandahåller allt studiematerial och lokalerna är utrustade med elevdatorer.
Studiemedel: Utbildningen är studiemedelsberättigad.
Internat: Nej

Ansök Ansökan

           Ansök här!

KontaktKontaktuppgifter

Om du har frågor om kursen kontakta Mia Ekbladh.

E-post: mia.ekbladh@folkuniversitetet.se
Telefon: 042-38 56 16
Mobiltelefon: 0733-958 578