Vi ser fram mot hösten 2021!

Vår förhoppning och avsikt är att öppna upp skolan och köra igång med ordinarie verksamhet på plats redan från terminsstarten måndag den 23 augusti. Sök till våra kurser snarast! Vi har platser kvar.

Undervisning på plats är vår huvudplan. Vi ser att vaccinationsprocessen går bra. Mycket talar för en avtagande smittspridning. Även om livet knappast blir precis som innan pandemin, har vi förhoppningar om att kunna driva vår folkhögskola på det sättet vi vill och tror på. Givetvis kommer vi ha en reservplan, om utvecklingen inte blir som vi förväntar oss. Och vi fortsätter naturligtvis följa de rekommendationer och allmänna råd som regering och myndigheter utfärdar.