Så hanterar vi Coronapandemin på Södra

Vi på Södra Stockholms Folkhögskola följer noga de rekommendationer och allmänna råd som regering och myndigheter utfärdar. Samtidigt fortsätter vi att fullgöra vårt huvuduppdrag som folkhögskola.

Under vårterminen innebär det att vi håller skolan öppen så att alla får möjlighet att komma hit, studera och ta del av undervisning åtminstone någon gång per vecka. Vi prioriterar dem med störst behov av studier på plats. Vi har reducerat tiden man är i skolan och arbetar endast i små grupper. I övrigt arbetar vi med distansundervisning i olika former. Möten som inte behöver genomföras på plats hålls via Google Meet eller andra plattformar. Ett antal åtgärder har vidtagits för att kunna hålla avstånd här på skolan. Lokalerna städas noga och desinficeras frekvent. Vi har tydliga regler kring personlig hygien och vad som gäller vid symptom eller om någon man bor med blir sjuk. Alla förväntas ta sitt ansvar och göra vad man kan för att hindra smittspridning.

Vill du veta mer om hur vi arbetar och förhåller oss till Coronapandemin? Kontakta oss på info@sodrastockholm.se