Go to Top

Konstskolan Linnea

Konstskolan LINNEA

Konstskolan LINNEA är en 3-årig eftergymnasial Konst- och Kulturutbildning/Deltid daglig verksamhet.

Vi vänder oss till Dig med diagnos inom autismspektrumtillstånd som har rätt till insats enligt LSS.

 

Ämnen:

Teckning
Målning
Grafik
Form
Musik
Konsthistoria

 

Lärarna är yrkesverksamma konstnärer.

 

Konstskolan LINNEA är godkänd som utförare i daglig verksamhet deltid enligt LOV- Lagen om valfrihet
i Stockholm Stad. Vi har Socialstyrelsens tillstånd att bedriva enskild daglig verksamhet
deltid enligt LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

Huvudman för Konstskolan LINNEA är Stiftelsen Stockholms Folkhögskola, en del av Folkuniversitetet.

 

Vill du veta mer om Konstskolan LINNEA klicka på länken www.konstskolanlinnea.se

Fakta

Konstskolan LINNEA
Konst- och kulturutbildning/Deltid dagligverksamhet

Eftergymnasial utbildning

Längd
3 år

Materialavgift
3000 kronor per termin