Go to Top

Grundkurs i Svenska som andraspråk

Studier på grundskolenivå

Grundkurs i Svenska som andraspråk 

För dig som har läst och innehar kunskaper i svenska på SFI B-nivå

 

Kursinnehåll

Träna och förbättra din svenska genom att tala, skriva och lyssna.
Motsvarar SFI C-nivå.

Kursen är på grundskolenivå. Deltagarnas språkkunskaper är ungefär på SFI B-nivå. Kursen kan vara ett alternativ
till att studera SFI då folkhögskolans kurs är en heltidskurs.

Vi anpassar studierna efter dina och gruppens förutsättningar.
Vi har gemensamma arrangemang och aktiviteter med de andra deltagarna på folkhögskolan.
Vi gör studiebesök hos olika organisationer, institutioner och arbetsplatser i Stockholm.

När: 19 februari – 21 december (30v)
måndag – fredag 4 timmar på eftermiddagen

Var: Södra Stockholms folkhögskola i Skärholmen.
Till höstterminen flyttar skolan till Botkyrka, Fågelviksvägen 18, Slagsta

 

Kursens mål

Vi vill att deltagarna ska uppnå Sfi D -nivå när kursen är avslutad.

 

Antagningskrav

B-nivå på SFI eller motsvarande kunskaper. Efter ansökan till kursen blir du kallad att göra ett skrivtest. Efter godkänt skrivtest blir du kallad till en intervju. Därefter få du besked om du antagits till kursen eller inte.

 

Preliminär Kurslängd

19 februrai – 21 december (30v)
Heltid

Intyg
Folkhögskolan har inte betyg. Folkhögskolans intyg visar att du godkänts på kursen.
Det krävs minst 80 procents närvaro och aktivt deltagande för att bli godkänd på kursen.

Fakta:

Grundkurs i svenska som andraspråk
Heltidsstudier motsvarande Sfi c-nivå

Kurstid
19 februari - 21 december

Materialavgift
800 kronor per termin

Kursen är studiemedelsberättgad
Heltidsstudier på grundskolenivå


Ansök här >>