Go to Top

Baskurs i svenska som andra språk

Studier på grundskolenivå

Baskurs i svenska som andra språk

För dig som har läst och innehar kunskaper i svenska på SFI C-nivå

 

SKOLAN FLYTTAR!
Till höstterminen flyttar skolan till Botkyrka, Fågelviksvägen 18, Slagsta

 

Kursen är nu fullsatt för våren! Välkommen att söka till höstterminen 2018.
Ansökan är öppen!

Kursinnehåll
Svenska som andra språk med träning i att läsa, skriva, lyssna – förstå och ställa frågor
är det allra viktigaste i kursen.
Genom att studera olika ämnen och aktuella viktiga samhällsfrågor tränar vi svenska.
Datorkunskap ingår.

 

Kursen är på grundskolenivå. Deltagarnas språkkunskaper är ungefär på sfi C-nivå. Kursen kan vara ett alternativ
till att studera sfi då folkhögskolans kurs är en heltidskurs.

 

Vi anpassar studierna efter dina och gruppens förutsättningar.
Vi har gemensamma arrangemang och aktiviteter med de andra deltagarna på folkhögskolan.
Vi gör studiebesök hos olika organisationer, institutioner och arbetsplatser i Stockholm.

 

Huvudmålet för kursen är att du ska utveckla ditt svenska språk så att du kan fortsätta att studera svenska som andraspråk på SAS grundläggande nivå och/eller öka dina möjligheter att få arbete.

 

 

Antagningskrav
C-nivå på SFI eller motsvarande kunskaper.
Efter anmälan till kursen blir du kallad för att göra ett skrivtest.
De som skriver godkänt på skrivtestet, kallas till en intervju, därefter får du besked om du antagits till kursen eller inte.

 

 

Kurslängd
1-2 år, heltidsstudier

 

 

Intyg
Folkhögskolan har inte betyg. Folkhögskolans intyg visar att du godkänts på kursen.
Det krävs minst 80 procents närvaro och aktivt deltagande för att bli godkänd på kursen.

 

 

Fakta:

Baskurs i svenska som andraspråk
Studier på grundskolenivå

Start
8 januari 2017

Ansökan
Löpande antagning tills gruppen är fullsatt

Materialavgift
1000 kronor per termin

Kursen är studiemedelsberättigad
Heltidsstudier på grundskolenivå


Ansök här >>