Go to Top

Allmän kurs

Studier för allmänbildning och behörigheter motsvarande gymnasiet

Allmän kurs

Allmän kurs är folkhögskolans motsvarighet till gymnasieskolans treåriga program. Du som inte gått årskurs 9 eller inte har alla kärnämnen godkända från grundskolan, kan gå fyra år på allmän kurs hos oss.

 

Om du vill
– avsluta din gymnasieutbildning och studera för behörighet till högskolan
– utveckla dig själv som människa och aktiv medborgare genom studier och skapande
– lära känna människor, samhället och världen bättre

 

Erbjuder vi
– allmänbildning
– omväxlande studier
– en berikande samvaro med andra vuxna

 

Vi läser mycket i block med temastudier, vilket innebär att vi koncentrerar oss
på ett ämnesområde under en längre period.
Matematik, engelska och svenska läser vi i nivåindelade grupper varje vecka.

Stor vikt läggs på grupparbeten och förmågan att samarbeta.

 

Behörighet
För att få grundläggande behörighet för högskolestudier krävs 1-3 år på allmän kurs,
antalet år beror på din studiebakgrund och/eller yrkeserfarenhet.
Vi ger möjlighet till studier för grundläggande behörighet i alla gymnasiegemensamma ämnen (förutom idrott och hälsa).
Utöver detta ges särskild behörighet i matematik 2b.

 

Antagningskrav
Du måste ha fyllt 18 år.
Du bör ha avslutat svensk grundskola eller motsvarande.
I matematik, engelska och svenska/svenska 2 sker studierna hos oss på motsvarande högstadienivå och uppåt.
Du som har svenska som andra språk ska ha godkänd SAS grundläggande eller motsvarande.
Efter att du lämnat in en ansökan till kursen blir du kallad till en antagningsintervju.

Fakta:

Allmän kurs 1-4 år
Studier för allmänbildning och behörigheter motsvarande gymnasiet.

Start
8 januari 2018

Ansök
Löpande antagning tills gruppen är fullsatt

Materialavgift
1000 kronor per termin

Kursen är studiemedelsberättigad
Heltidsstudier på gymnasienivå


Ansök här >>