Go to Top

Om skolan

Södra Stockholms folkhögskola är belägen i Skärholmens centrum och är en av tre folkhögskolor som ingår i Stiftelsen Stockholms folkhögskola som i sin tur lyder under Folkuniversitetet.

Södra Stockholms folkhögskola arbetar enligt statens syften för folkbildning och ska

·         Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.

·         Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.

·         Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

·         Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Kultur och kunskap är krafter som driver tankar framåt och utmanar våra normer och tabun. Att vara delaktig och medskapande i kulturella aktiviteter och kunskapsprocesser är en mänsklig rättighet.

Södra Stockholms folkhögskola är religiöst och politiskt oberoende.

Hur är det att gå på allmän kurs på folkhögskola? Lyssna här