Go to Top

Frånvaroanmälan

Kerstin K person

 

Frånvaroanmälan för dig som studerar på skolan

Det finns tre sätt att anmäla sig på, välj ett!

Meddela ditt namn och i vilken klass du går.